logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

O formularz.com

glowna.jpg, 7 kB

Serwis udostępnia wszelkie możliwe wzory formularzy i dokumentów przydatne w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej oraz dla osób prywatnych.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie, co eliminuje możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego formaty.

Pliki PDF przeznaczone są tylko do wydruku i można je pobierać i przeglądać ich treść bezpłatnie.


Szczególnie polecane

 1. VAT-7D (5) - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 394 (załącznik 3)
 2. VAT-7K (8) - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 8) Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 394 (załącznik 2)
 3. VAT-7 (14) - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług (wersja 14) Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 394 (załącznik 1) Pakiet VAT-7 + VAT-ZD
 4. NIP-2 - Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 grudnia...
 5. VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 6. Umowa zlecenie z rachunkiem - Automatyczne obliczenia wykonują się w formularzu excelowym  
 7. VAT-7 (12) - aktualny od stycznia 2011 r. - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2010 Nr 250, poz. 1681 (1) Link do wersji aktualnej     VAT-7 (14)
 8. Zaliczka miesięczna na podatek według podatku liniowego (stawka 19%) - Kalkulator dotyczy 2015 r. Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące
 9. Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%) - Kalkulator dotyczy 2015 r. Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące
 10. Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%) - Kalkulator dotyczy 2015 r.
 11. Zaliczka kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%) - Kalkulator dotyczy 2015 r.
 12. INF-W - Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 232 (1)
 13. Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa
 14. Umowa o dzieło z rachunkiem
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB