logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

O formularz.com

glowna.jpg, 7 kB

Serwis udostępnia wszelkie możliwe wzory formularzy i dokumentów przydatne w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej oraz dla osób prywatnych.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie, co eliminuje możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego formaty.

Pliki PDF przeznaczone są tylko do wydruku i można je pobierać i przeglądać ich treść bezpłatnie.


Szczególnie polecane

 1. VAT-7D (5) - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Dz.U. 2013, poz. 394 (załącznik 3) Link do wersji aktualnej    ...
 2. VAT-7K (8) - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 8) Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Dz.U. 2013, poz. 394 (załącznik 2) Link do wersji aktualnej    ...
 3. VAT-7 (14) - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług (wersja 14) Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Dz.U. 2013, poz. 394 (załącznik 1) Link do wersji aktualnej  ...
 4. NIP-2 - Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 grudnia...
 5. VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 6. VAT-7 (12) - aktualny od stycznia 2011 r. - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2010 Nr 250, poz. 1681 (1) Link do wersji aktualnej     VAT-7 (16)
 7. Zaliczka miesięczna na podatek według podatku liniowego (stawka 19%) - Kalkulator dotyczy 2016 r. Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące
 8. Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%) - Kalkulator dotyczy 2016 r. Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące
 9. Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%) - Kalkulator dotyczy 2016 r.
 10. Zaliczka kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%) - Kalkulator dotyczy 2016 r.
 11. INF-W - Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 232 (1)
 12. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Dz.U. 2016, poz. 214 (załącznik 1) Wniosek o świadczenie wychowawcze w formacie PDF można złożyć osobiście w gminie lub za pośrednictwem Poczty...
 13. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby o dochodzie osiągniętym w roku poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Dz.U. 2016, poz. 214 (załącznik 3) Załącznik do Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 14. Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa - Formularz w interaktywnym formacie PDF Dane z odcinka dla banku zleceniodawcy kopiują się automatycznie do odcinka dla zleceniodawcy
 15. Umowa o dzieło z rachunkiem
 16. VAT-7 - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług (wersja 16) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2230 (załącznik 1) Formularz umożliwia wysyłkę danych do...
 17. VAT-7K - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 10) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2230 (załącznik 2) Formularz umożliwia wysyłkę danych do...
 18. PIT-37 - Formularz do rozliczenia za 2016 r. PIT-37 (wersja 23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2016 r. Dz.U. 2016, poz. 440 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od...
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB