logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Archiwum

 1. COM 7 - Deklaracja płatności (instrukcja w formacie PDF) - Dz.U. 2006 nr 78 poz. 544
 2. Decyzja o wydaniu zgody na wyjście statku z portu i wydaniu zakazu wejścia do portów, w przypadku gdy inspekcja, oprócz braku certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem lub dokumentu zgodności, nie wykazała innych uchybień - Dz.U. 2010 Nr 224, poz. 1460 (5)
 3. Formularz decyzji o nałożeniu kary pieniężnej - Dz.U. 2006 Nr 19, poz. 153 (załącznik 2)
 4. Formularz zgłoszeniowy w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne - Dz.U. 2014, poz. 304 (załącznik 1)
 5. Pozwolenie na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów określonych w załączniku 44C* w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu - Dz.U. 2011 Nr 166, poz. 995 (załącznik 12)
 6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów określonych w załączniku 44C* w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu - Dz.U. 2011 Nr 166, poz. 995 (załącznik 11)
 7. Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2097
 8. Wniosek o wydanie pozwolenia na tranzyt - dotyczy towarów podwójnego zastosowania objętych międzynarodową kontrolą - Dz.U. 2002 nr 43 poz. 404
 9. Wniosek o zezwolenie na tranzyt do celów deportacji drogą powietrzną - Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1355
 10. Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu - Dz.U. 2010 Nr 225, poz. 1469
 11. WPR 4 - Deklaracja płatności - Wniosek o przetwarzanie w ramach prefinansowania (instrukcja w formacie PDF) - Dz.U. 2006 nr 78 poz. 544
 12. Wzór pokwitowania zapłaty w zakresie przewozu drogowego - Dz.U. 2006 Nr 19, poz. 153 (załącznik 3)
 13. Zezwolenie na drogowy przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1763 (załącznik 2)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB