logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Budowlane

Znajdziesz tu wszelkie umowy, protokoły, wnioski, oświadczenia, sprawozdania związane budową obiektów budowlanych.

 1. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (B-5) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 2. Dziennik budowy - wzór przykładowy
 3. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 5. Kosztorys budowlany
 6. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Dz.U. 2016, poz. 1966 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
 7. Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych - Dz.U. 2015, poz. 2342
 8. Księga obmiarów robót
 9. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót
 10. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 11. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków kierownika budowy / robót budowlanych
 12. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 13. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki
 14. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych i podjęciu się obowiązku kierowania budową
 15. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 16. Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) - Dz.U. 2017, poz. 1468
 17. Protokół kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2009 Nr 144, poz. 1182 (2)
 18. Protokół odbioru robót
 19. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu
 20. Protokół oględzin wyrobu budowlanego - Dz.U. 2009 Nr 144, poz. 1182 (3)
 21. Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego - Dz.U. 2015, poz. 2332 (załącznik 1)
 22. Protokół wprowadzenia na budowę
 23. Przedmiar robót budowlanych
 24. Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości
 25. Rozliczenie zużycia materiałów na budowie
 26. Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego - Dz.U. 2015, poz. 2332 (załącznik 2)
 27. Udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
 28. Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
 29. Umowa o roboty budowlane
 30. Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy)
 31. Umowa o roboty budowlane (w systemie wykonawstwa częściowego)
 32. Umowa przedwstępna o roboty budowlane
 33. Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)
 34. Umowa z architektem wnętrz
 35. Umowa zlecenie pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego
 36. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2009 Nr 144, poz. 1182 (1)
 37. Wniosek o bonifikatę za udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu
 38. Wniosek o nadanie budynkowi numeru porządkowego
 39. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 40. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
 41. Wniosek o wpisanie na listę członków izby inżynierów budownictwa
 42. Wniosek o wydanie dziennika budowy
 43. Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej - Dz.U. 2016, poz. 1968 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 44. Wzór rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie elektronicznej - Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (1)
 45. Wzór rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie pisemnej - Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (2)
 46. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz.U. 2015, poz. 2117 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 15 grudnia 2015 r.
 47. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 48. Zestawienie zbiorcze prac remontowych
 49. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 50. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4) - Dz.U. 2015, poz. 1961 Obowiązuje od dnia 4 grudnia 2015 r.
 51. Zgłoszenie robót budowlanych
 52. Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB