logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Transport lotniczy

 1. Certyfikat Centrum Medycyny Lotniczej - Dz.U. 2019, poz. 958 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 czerwca 2019 r.
 2. Certyfikat typu (statek powietrzny) - Dz.U. 2018, poz. 709 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.
 3. Certyfikat uznania stacji pilotowej lub ośrodka szkolenia pilotów - Dz.U. 2015, poz. 419 (załącznik 4)
 4. Deklaracja zgodności statku powietrznego - Dz.U. 2018, poz. 1122 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 3 maja 2013 r.
 5. Eksportowe świadectwo zdatności do lotu (statek powietrzny) - Dz.U. 2018, poz. 709 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 r.
 6. Informacje, jakie należy przedstawić, ubiegając się o udzielenie koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego - Dz.U. 2018, poz. 801 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 7. Informacje potwierdzające spełnianie przez przedsiębiorcę warunków niezbędnych do uzyskania koncesji na przewóz lotniczy - Dz.U. 2018, poz. 801 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 8. Karta ewidencyjna Centrum Medycyny Lotniczej - Dz.U. 2019, poz. 958 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 czerwca 2019 r.
 9. Karta ewidencyjna lądowiska - Dz.U. 2013, poz. 795
 10. Karta księgi rejestru lotnisk - Dz.U. 2018, poz. 2145 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2013 r.
 11. Orzeczenie zdatności (statek powietrzny) - Dz.U. 2018, poz. 709 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.
 12. Potwierdzenie praktyki w obsłudze statków powietrznych w lotnictwie państwowym - Dz.U. 2018, poz. 182 Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r.
 13. Pozwolenie na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej - Dz.U. 2018, poz. 1122 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 maja 2013 r.
 14. Sprawozdanie z audytu w stacji pilotowej lub ośrodku szkolenia pilotów oraz wzór karty niezgodności - Dz.U. 2015, poz. 419 (załącznik 3)
 15. Świadectwo oględzin statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego - Dz.U. 2018, poz. 156 Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 r.
 16. Świadectwo oględzin statku powietrznego - Dz.U. 2018, poz. 1122 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 3 maja 2013 r.
 17. Świadectwo zdatności do lotu (statek powietrzny) - Dz.U. 2018, poz. 709 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 r.
 18. Teczka rejestracyjna lotniska - Dz.U. 2018, poz. 2145 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2013 r.
 19. Tymczasowe zezwolenie na lot (statek powietrzny) - Dz.U. 2013, poz. 486 (załącznik 2)
 20. Uzupełniający ceryfikat typu (statek powietrzny) - Dz.U. 2018, poz. 709 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.
 21. Wniosek o objęcie nadzorem budowy, o uznanie zdatności do lotu lub o przekwalifikowanie do kategorii specjalnej statku powietrznego - Dz.U. 2018, poz. 1122 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 maja 2013 r.
 22. Wniosek o odnowienie ważności pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej i przeprowadzenie oceny zdatności do lotu statku powietrznego - Dz.U. 2018, poz. 1122 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 3 maja 2013 r.
 23. Wniosek o wydanie certyfikatu aktualizację danych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - Dz.U. 2018, poz. 1122 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 3 maja 2013 r.
 24. Wniosek o wydanie eksportowanego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego - Dz.U. 2018, poz. 157 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 r.
 25. Wniosek o wydanie eksportowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego - Dz.U. 2018, poz. 709 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 r.
 26. Wniosek o wydanie orzeczenia zdatności (statek powietrzny) - Dz.U. 2018, poz. 709 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.
 27. Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej - Dz.U. 2018, poz. 1122 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 maja 2013 r.
 28. Wniosek o wydanie świadectwa zdatności do lotu zgodnego z Załącznikiem 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ICAO - Dz.U. 2018, poz. 709 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 r.
 29. Wniosek o wydanie tymczasowego zezwolenia na lot - Dz.U. 2013, poz. 486 (załącznik 1)
 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na loty w szczególnych okolicznościach (statek powietrzny) - Dz.U. 2018, poz. 709 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 r.
 31. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji technicznej statku powietrznego - Dz.U. 2018, poz. 1122 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 3 maja 2013 r.
 32. Wniosek o zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2019, poz. 753 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 lutego 2005 r.
 33. Wniosek o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną - Dz.U. 2014, poz. 1331
 34. Zezwolenie na lot w szczególnych okolicznościach (statek powietrzny) - Dz.U. 2018, poz. 709 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB