logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Turystyka

W polityce Rządu Polskiego prezentowanej w najważniejszych strategicznych dokumentach dotyczących polityki gospodarczej turystyka jest postrzegana w pierwszym rzędzie jako sektor mogący w istotny sposób wspomóc realizację ważnych programów rządowych, a w szczególności programu walki z bezrobociem. Jednocześnie w szeregu dokumentów rządowych, oraz strategiach rozwoju województw turystyka jest wskazywana jako jeden z sektorów mogących zapewnić dynamiczny rozwój gospodarczy, a jednocześnie minimalizujących negatywne skutki koniecznych przekształceń.

 1. Deklaracja składana przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - Dz.U. 2016, poz. 1901 Formularz obowiązuje od dnia 26 listopada 2016 r.
 2. Deklaracja składana przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do UFG - Dz.U. 2018, poz. 1174 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.
 3. Karta wypoczynku - Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
 4. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 1476
 5. Umowa gwarancji bankowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych - Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 499 (1)
 6. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych - Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 499 (2)
 7. Umowa o organizację usług przewozowych (za granicę)
 8. Umowa o świadczenie usług turystycznych
 9. Umowa ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych - Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 499 (3)
 10. Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli, moteli i pensjonatów
 11. Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla schronisk
 12. Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla schronisk młodzieżowych
 13. Zapytanie ofertowe dotyczące wyjazdu wypoczynkowego
 14. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku - Dz.U. 2016, poz. 452 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
 15. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku - Dz.U. 2016, poz. 452 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
 16. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie - Dz.U. 2013, poz. 599 (załącznik 1)
 17. Zgłoszenie dla półkolonii - Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB