logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Uprawnienia do kierowanie pojazdami

 1. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na pozwolenie na kierowanie tramwajem - Dz.U. 2016, poz. 232 (zał. 5 - wzór 2)
 2. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2016, poz. 232 (zał. 5 - wzór 1)
 3. Imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli w ośrodku szkolenia kierowców - Dz.U. 2017, poz. 1324 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
 4. Informacja o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć wraz z listą uczestników kursu szkolenia kierowców - Dz.U. 2017, poz. 1324 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
 5. Karta przeprowadzonych zajęć stosowana na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych - Dz.U. 2018, poz. 1885 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 6. Karta przeprowadzonych zajęć w zakresie praktyki egzaminatorskiej na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów - Dz.U. 2016, poz. 232 (załącznik 7)
 7. Karta przeprowadzonych zajęć w zakresie praktyki instruktorskiej na kursie dla kandydatów na instruktorów - Dz.U. 2018, poz. 1885 (załącznik 4) (format A5) Formularz obowiązuje od dnia 5 marca 2016 r.
 8. Książka ewidencji osób szkolonych do kierowania pojazdami - Dz.U. 2018, poz. 1885 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 marca 2016 r.
 9. Lista imienna osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin państwowy o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2016, poz. 232 (załącznik 4)
 10. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak / istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne - Dz.U. 2018, poz. 1938 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 10 października 2018 r.
 11. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 4)
 12. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 1)
 13. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 2)
 14. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak/istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora/egzaminatora/instruktora techniki jazdy - Dz.U. 2014, poz. 937 (załącznik 3)
 15. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2017, poz. 250 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 lipca 2014 r.
 16. Plan egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U. 2016, poz. 232 (załącznik 3)
 17. Poświadczenie wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - Dz.U. 2019, poz. 596 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 18. Protokół egzaminacyjny dotyczący uprawnień do kierowania pojazdami - Dz.U. 2016, poz. 232 (załącznik 6)
 19. Protokół kontroli przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców - Dz.U. 2017, poz. 1324 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r.
 20. Rejestr osób uczestniczących w kursie dokształcającym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dz.U. 2018, poz. 2250 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r.
 21. Rejestr osób uczestniczących w praktycznym szkoleniu w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym - Dz.U. 2018, poz. 2250 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r.
 22. Świadectwo kwalifikacji zawodowej (wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej) - Dz.U. 2017, poz. 151 (załącznik 3) Formularz obowiązujący od dnia 18 lipca 2016 r.
 23. Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów - Dz.U. 2016, poz. 232 (załącznik 9)
 24. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców - Dz.U. 2018 poz. 661 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 grudnia 2016 r.
 25. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy - Dz.U. 2019, poz. 163 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2019 r.
 26. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Dz.U. 2019, poz. 163 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2019 r.
 27. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - Dz.U. 2019, poz. 596 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 28. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne - Dz.U. 2018, poz. 1392 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 25 maja 2013 r.
 29. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dz.U. 2018, poz. 2250 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r.
 30. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów - Dz.U. 2016, poz. 232 (załącznik 8)
 31. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców - Dz.U. 2018, poz. 1885 (załącznik 5) (format A5) Formularz obowiązuje od dnia 5 marca 2016 r.
 32. Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego / kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne - Dz.U. 2018, poz. 1392 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 25 maja 2013 r.
 33. Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dz.U. 2013, poz. 894 (załącznik 2)
 34. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (uzupełniającego) dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców - Dz.U. 2018 poz. 661 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 grudnia 2016 r.
 35. Zaświadczenie o ukończeniu praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym - Dz.U. 2018, poz. 2250 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r.
 36. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego albo uzupełniającego osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy - Dz.U. 2019, poz. 163 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2019 r.
 37. Zaświadczenie o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - Dz.U. 2019, poz. 596 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 38. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców (format A6) - Dz.U. 2018 poz. 661 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 3 grudnia 2016 r.
 39. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców - Dz.U. 2018 poz. 661 (załącznik 7) - format A5 Formularz obowiązuje od dnia 3 grudnia 2016 r.
 40. Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Dz.U. 2019, poz. 163 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2019 r.
 41. Zaświadczenie przyjęcia wymaganych dokumentów oraz zakwalifikowania na egzamin teoretyczny/praktyczny w zakresie prawa jazdy - Dz.U. 2016, poz. 232 (załącznik 1)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB