logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Wzory dokumentów bezpieczeństwa statku

 1. Certyfikat bezpieczeństwa promu pasażerskiego typu Ro-Ro / szybkiego statku pasażerskiego (Ro-Ro passenger ship/ passenger high speed craft safety certificate) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 2d)
 2. Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego w pasażerskiej żegludze krajowej (Passenger ship engaged in domestic voyages safety certificate) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 2a)
 3. Certyfikat konstrukcji i wyposażenia jednostki dynamicznie unoszonej (Dynamically supported craft construction and equipment certificate) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 1a)
 4. Certyfikat ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej z tytułu śmierci lub szkody na osobie pasażera - Dz.U. 2012, poz. 1408 (załącznik 1)
 5. Certyfikat zgodności statku rybackiego (Fishing vessel certificate of compliance) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 3a)
 6. Certyfikat zwolnienia statku nieobjętego umowami międzynarodowymi (Non-conventional ship exemption certificate) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 4d)
 7. Certyfikat zwolnienia statku pasażerskiego w pasażerskiej żegludze krajowej (Passenger ship engaged in domestic voyages exemption certificate) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 2c)
 8. Certyfikat zwolnienia statku rybackiego (Fishing vessel exemption certificate) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 3c)
 9. Informacja o odpadach znajdujących się na statku do przekazania przed zawinięciem do portu - Dz.U. 2016, poz. 1851 Formularz obowiązuje od dnia 1 grudnia 2016 r.
 10. Informacje dotyczące wypadku lub incydentu morskiego przekazywane komisji przez kapitana lub armatora statku - Dz.U. 2012, poz. 1176 (załącznik 1)
 11. Informacje dotyczące wypadku morskiego przekazywane komisji przez podmiot zarządzający portem lub użytkownika infrastruktury portowej - Dz.U. 2012, poz. 1176 (załącznik 2)
 12. Karta Bezpieczeństwa "Ł" - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 4c)
 13. Karta Bezpieczeństwa na podróż jednorazową (Safety Certificate for a single voyage) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 4b)
 14. Karta Bezpieczeństwa (Safety Certificate) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 4a)
 15. Lista załogi statku - Dz.U. 2016, poz. 1016 Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2016 r.
 16. Pozwolenie na eksploatację jednostki dynamicznie unoszonej (Dynamically supported craft permit to operate) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 1b)
 17. Szczegółowy zakres raportu końcowego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego - Dz.U. 2012, poz. 1159 (załącznik 1)
 18. Szczegółowy zakres raportu tymczasowego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego - Dz.U. 2012, poz. 1159 (załącznik 2)
 19. Szczegółowy zakres raportu uproszczonego z przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego - Dz.U. 2012, poz. 1159 (załącznik 3)
 20. Świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych - Dz.U. 2012, poz. 974 (załącznik 1)
 21. Świadectwo uznania stacji atestacji - Dz.U. 2012, poz. 296
 22. Świadectwo wydane dla statku stanowiącego własność państwa - Dz.U. 2012, poz. 1408 (załącznik 2)
 23. Tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych - Dz.U. 2012, poz. 974 (załącznik 2)
 24. Wykaz ograniczeń żeglugi statku pasażerskiego (List of operational limitations of passenger ship) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 2e)
 25. Wykaz wyposażenia (Formularz F) - Record of equipment (Form F) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 3b)
 26. Wykaz wyposażenia (Formularz K) Record of equipment (Form K) - Dz.U. 2012, poz. 1313 (załącznik 2b)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB