logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Zatrudnienie

Art. 22.1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 1.1. Zatrudnienie w warunkach określonych w Par. 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

 1. Kontrakt menedżerski
 2. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
 3. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
 4. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 5. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 6. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą
 7. Przedwstępna umowa o pracę
 8. Przykładowy wzór umowy o samozatrudnienie
 9. Rachunek do umowy uaktywniającej - Umowa zlecenia zawierana z nianią na podstawie art. 50 ustawy Dz.U. 2011 Nr 45, poz. 235. Formularz uwzględnia zmianę dotyczącą podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 250 zł brutto, obowiązującego...
 10. Rozwiązanie stosunku pracy
 11. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 12. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 13. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 14. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 15. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron
 16. Spółdzielcza umowa o pracę
 17. Umowa "Know-How" (o udostępnienie nie chronionego projektu stanowiącego tajemnicę)
 18. Umowa o dzieło - Formularz umowy o dzieło bez rachunku
 19. Umowa o dzieło z rachunkiem
 20. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
 21. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych
 22. Umowa o pracę - (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 23. Umowa o pracę na czas określony - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 24. Umowa o pracę na okres próbny - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 25. Umowa o pracę na zastępstwo
 26. Umowa o pracę nakładczą
 27. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 28. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)
 29. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)
 30. Umowa o pracę z prezesem zarządu spółki
 31. Umowa o szkolenie i konsultacje
 32. Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
 33. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 34. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 35. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
 36. Umowa o zachowaniu poufności
 37. Umowa o zakazie konkurencji
 38. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
 39. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
 40. Umowa Partnerska
 41. Umowa uaktywniająca (z nianią)
 42. Umowa zlecenie o zarządzanie przedsiębiorstwem
 43. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 44. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
 45. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
 46. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 47. Wzór umowy o pracę z nauczycielem
 48. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych
 49. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
 50. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB