logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

O formularz.com

glowna.jpg, 7 kB

Serwis udostępnia wszelkie możliwe wzory formularzy i dokumentów przydatne w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej oraz dla osób prywatnych.

Formularze posiadają aktywne pola, można je wypełniać i zapisywać na komputerze, wszystkie obliczenia wykonują się automatycznie, co eliminuje możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu.

Płacąc za wybrany tytuł formularza można pobrać wszystkie dostępne jego formaty.

Pliki PDF przeznaczone są tylko do wydruku i można je pobierać i przeglądać ich treść bezpłatnie.


Szczególnie polecane

 1. VAT-7 - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług (wersja 20) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2104 (załącznik 1) Dokument umożliwia wysyłkę...
 2. VAT-7K - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2104 (załącznik 2) Dokument umożliwia wysyłkę...
 3. PIT-37 (23) - Formularz do rozliczenia za 2016 r. PIT-37 (wersja 23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2016 r. zawiera załączniki PIT/O, PIT/D i PIT-2K Dz.U. 2016, poz. 440...
 4. Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 12% i 32%) - Kalkulator dotyczy 2024 r. * Kalkulator w pliku MS Excel służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy i składki zdrowotnej w wysokości 9% od dochodu, dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej...
 5. Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 12% i 32%) - Kalkulator dotyczy 2024 r. * Kalkulator służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej...
 6. SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r. Wniosek o świadczenie wychowawcze w formacie PDF można złożyć osobiście w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rozszerzony program zakłada...
 7. Zaliczka kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%) - Kalkulator dotyczy 2024 r. * Skoroszyt Excela służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy w cyklu kwartalnym, jak również opłacanej miesięcznie składki zdrowotnej w wysokości 4,9% od dochodu dla podatników...
 8. Umowa o dzieło z rachunkiem
 9. Zaliczka miesięczna na podatek według podatku liniowego (stawka 19%) - Kalkulator dotyczy 2024 r. Skoroszyt Excela służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej w wysokości 4,9% od dochodu dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej...
 10. Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa - Formularz w interaktywnym formacie PDF Dane z odcinka dla banku zleceniodawcy kopiują się automatycznie do odcinka dla zleceniodawcy
 11. NIP-2 - Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 15)  wzór nie zawiera możliwości e-wysyłki Dz.U....
 12. PIT-11 seryjny - PIT-11   (29)  SERYJNA WYSYŁKA  to skoroszyt MS Excel umożliwiający masową wysyłkę deklaracji PIT-11 do Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Przesłany pakiet dokumentów PIT-11 podpiszesz podpisem...
 13. CIT-8B (11) - Formularz do rozliczenia za 2017 r. CIT-8B (wersja 11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2017, poz....
 14. CIT-8 (25) - Formularz do rozliczenia za 2017 r. CIT-8 (wersja 25) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2017, poz. 1191 (załącznik 1)...
 15. JPK PKPiR - JPK_PKPiR   (Podatkowa księga przychodów i rozchodów) generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo...
 16. JPK EWP - JPK_EWP (ewidencja przychodów) generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo może służyć do weryfikacji,...
 17. JPK GV - JPK_GV (1)   (grupy VAT) generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo może służyć do weryfikacji, edycji i...
 18. JPK WB - JPK_WB   (wyciąg bankowy) generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo może służyć do weryfikacji, edycji i...
 19. JPK MAG - JPK_MAG   (magazyn) generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo może służyć do weryfikacji, edycji i scalania...
 20. JPK KR - JPK_KR   (księgi rachunkowe) generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo może służyć do weryfikacji, edycji i...
 21. JPK FA RR - JPK_FA_RR (1)   (faktury VAT RR) generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo może służyć do weryfikacji, edycji...
 22. JPK FA - JPK_FA (4)   (faktury VAT) generuje pliki JPK za dowolny okres na podstawie danych wpisanych w arkusze Excela. Obsługa wymaga od użytkownika jedynie znajomości podstaw MS Excel. Dodatkowo może służyć do weryfikacji, edycji i...
 23. JPK_V7K (JPK VAT / JPKVDEK) - JPK_V7K (2)   (ewidencja zakupu i sprzedaży + VAT-7K (16) )  to nowa wersja - kwartalna struktury JPK, obowiązująca z dniem 1 stycznia 2022 r. Jest to aktualizacja struktury JPK_V7K(1), która weszła w życie 1...
 24. JPK_V7M (JPK VAT / JPKVDEK) - JPK_V7M (2)   (ewidencja zakupu i sprzedaży + VAT-7 (22) )  to nowa wersja struktury JPK_VAT, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2022 r., zastępująca schemat JPK_V7M(1), który wszedł w życie 1 października 2020 r.,...
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB