logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Administracja i Cyfryzacja

 1. Akt założycielski komitetu społecznego - Dz.U. 2014, poz. 833 (załącznik 1)
 2. I-1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz.U. 2014, poz. 780 (załącznik 1)
 3. Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy - Dz.U. 2015, poz. 1389 Formularz obowiązuje od dnia 30 września 2015 r.
 4. Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej w poszczególnych gminach przekazywanej przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej - Dz.U. 2014, poz. 916 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 11 lipca 2014 r.
 5. K-1 Raport końcowy z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych - Dz.U. 2014, poz. 780 (załącznik 3)
 6. Legitymacja Kuriera Urzędu Gminy/Miasta/Starostwa Powiatowego/Jednostki Wojskowej - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 7. Meldunek z przebiegu i wyników akcji kurierskiej uruchomionej na terenie gminy, miasta lub powiatu - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 8. Metryka sprawy - Dz.U. 2012, poz. 250
 9. Protokół kontroli korzystania z dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych - Dz.U. 2020, poz. 2012 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 listopada 2020 r.
 10. R-1 Raport roczny z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych - Dz.U. 2014, poz. 780 (załącznik 2)
 11. Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 12. Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania - Dz.U. 2012, poz. 41 (załącznik 4)
 13. Rozliczenie kosztów akcji kurierskiej - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 14. Spis dokumentów akcji kurierskiej urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 15. Spis numerów telefonów w starostwach powiatowych, urzędach miast i urzędach gmin objętych akcją kurierską - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 16. Spis sołectw znajdujących się na terenie gminy - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 17. Spis ulic z oznaczonymi rejonami - trasami doręczeń - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 18. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej - Dz.U. 2014, poz. 833 (załącznik 3)
 19. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 20. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczeń kart powołania w trybie akcji kurierskiej - Dz.U. 2012, poz. 41 (załącznik 5)
 21. Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar - Dz.U. 2014, poz. 833 (załącznik 4)
 22. Tabela czynności kierującego akcją kurierską - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 23. Tabela rozesłania kurierów - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 24. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - Dz.U. 2012, poz. 94
 25. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi - Dz.U. 2013, poz. 1260
 26. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji - Dz.U. 2016, poz. 1598 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 27. Wniosek o udostępnianie danych z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie pełnej teletransmisji danych - Dz.U. 2019, poz. 1484 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2019 r.
 28. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie jednostkowym - Dz.U. 2019, poz. 1484 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2019 r.
 29. Wniosek o udostępnienie dokumentacji stanowiącej podstawę wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych - Dz.U. 2019, poz. 1484 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2019 r.
 30. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 31. Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego - Dz.U. 2016, poz. 957 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.
 32. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku - Dz.U. 2012, poz. 125 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2012 r.
 33. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - Dz.U. 2014, poz. 914 Formularz obowiązuje od dnia 12 lipca 2014 r.
 34. Wniosek o włączenie numeru telefonicznego do systemu powiadamiania ratunkowego - Dz.U. 2014, poz. 1050 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2014 r.
 35. Wniosek o wyłączenie obsługi numeru telefonicznego z systemu powiadamiania ratunkowego - Dz.U. 2014, poz. 1050 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2014 r.
 36. Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego - Dz.U. 2014, poz. 916 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 11 lipca 2014 r.
 37. Wykaz aktualizacji kart powołania przekazanych na przechowanie urzędowi gminy lub miasta - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 38. Wykaz kurierów i ich zastępców - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 39. Wykaz kurierów-łączników i kurierów-wykonawców Urzędu Gminy, miasta lub Starostwa Powiatowego - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 40. Wykaz posiadaczy środków transportowych na potrzeby akcji kurierskiej - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 41. Zawiadomienie o przekazaniu hasła do uruchomienia akcji kurierskiej - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 42. Zestawienie przekazanych dokumentów powołania - Dz.U. 2014, poz. 3 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2002 r.
 43. Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych - Dz.U. 2014, poz. 1934 (załącznik 2)
 44. Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych - Dz.U. 2014, poz. 1934 (załącznik 1)
 45. Zgłoszenie zbiórki publicznej - Dz.U. 2014, poz. 833 (załącznik 2)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB