logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Administracja i Samorządy

 1. Informacja o nie dokonaniu obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego finansowaną ze środków przeznaczonych na realizację projektów, w odniesieniu do nabycia towarów i usług - Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 2. Informacja o rozliczaniu podatku od towarów i usług przez Gminę / Powiat / Województwo wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi - Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 3. Informacja o składanych korektach deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K) Gminy / Powiatu / Województwa w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości - Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 4. Kwestionariusz o studni
 5. Obwieszczenie Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu/ów radnego/ych w wyborach uzupełniających/ponownych
 6. Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)
 7. Podanie do wydziału gospodarki gruntami i geodezji o przedłużenie umowy dzierżawy
 8. Podanie do wydziału gospodarki gruntami i geodezji o wydanie wypisu z rejestru gruntów
 9. Podanie o odroczenie (zwolnienie z) zasadniczej służby wojskowej
 10. Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych
 11. Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)
 12. Umowa o warunkach wprowadzenia zadania rządowego albo zadania samorządu województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 13. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2021, poz. 83 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2020 r.
 14. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2021, poz. 83 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 luty 2013 r.
 15. Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego
 16. Zgłoszenie przez poborowego opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem lub powrotu z miejsca pobytu czasowego do miejsca pobytu stałego
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB