logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy - jest to zbiór zasad, procedór oraz instrukcji dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. BHP jest dziedziną wiedzy zajmującą się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Na straży przestrzegania BHP w polskich firmach, przedsiębiorstwach stoi Państwowa Inspekcja Pracy PIP a wiele uregulowań prawnych zawiera Kodeks pracy oraz Polskie Normy.

 1. Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - Dz.U. 2013, poz. 1379 (załącznik 8)
 2. Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej - Dz.U. 2013, poz. 1379 (załącznik 7)
 3. Dochodzenie epidemiologiczne w związku z chorobą zawodową
 4. Informacja o wypadku - wniosek o wszczęcie postępowania powypadkowego
 5. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy - Dz.U. 2011 Nr 33, poz. 166 (2)
 6. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - Dz.U. 2013, poz. 1379 (załącznik 4) z uwzgl. zm. z Dz.U. 2019, poz. 2067 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2019 r.
 7. Karta stwierdzenia choroby zawodowej - Dz.U. 2013, poz. 1379 (załącznik 9) z uwzgl. zm. z Dz.U. 2019, poz. 2067 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2019 r.
 8. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. 2019, poz. 1099 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2019 r.
 9. Karta wypadku - Dz.U. 2013, poz. 1618
 10. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy - Dz.U. 2013, poz. 924
 11. Lista kontrolna BHP na placu budowy
 12. Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej - Dz.U. 2013, poz. 1379 (załącznik 6) z uwzgl. zm. z Dz.U. 2019, poz. 2067 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2019 r.
 13. Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej - Dz.U. 2013, poz. 1379 (załącznik 5) z uwzgl. zm. z Dz.U. 2019, poz. 2067 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2019 r.
 14. Oświadczenie o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
 15. Oświadczenie pracownika o zaznajomieniu się z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi
 16. Postanowienie powypadkowe
 17. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - Dz.U. 2019, poz. 1071 Formularz obowiązuje od dnia 25 czerwca 2019 r.
 18. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy - Dz.U. 2011 Nr 33, poz. 166 (1)
 19. Rejestr wypadków przy pracy
 20. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 21. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (stosowane w przypadku skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę) - Dz.U. 2013, poz. 1379 (załącznik 2) z uwzgl. zm. z Dz.U. 2019, poz. 2067 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2019 r.
 22. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (stosowane w przypadku skierowania wydawanego przez państwowego inspektora sanitarnego) - Dz.U. 2013, poz. 1379 (załącznik 3)
 23. Wywiad zawodowy
 24. Wzór uzgodnień w zakresie przeprowadzania regularnej kontroli sanitarnej
 25. Zapis z wyjaśnień poszkodowanego
 26. Zapis z wyjaśnień świadka
 27. Zaświadczenie o przeszkoleniu BHP
 28. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. 2019, poz. 1099 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2019 r.
 29. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej - Dz.U. 2013, poz. 1379 (załącznik 10)
 30. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - Dz.U. 2013, poz. 1379 (załącznik 1) z uwzgl. zm. z Dz.U. 2019, poz. 2067 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2019 r.
 31. Zgłoszenie pracodawcy do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 32. Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
 33. Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 34. Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)
 35. Z-KW Statystyczna karta wypadku - Dz.U. 2019, poz. 1972 Formularz obowiązuje od dnia 17 października 2019 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB