logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Dokumenty dotyczące spółek

Akty notarialne powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. Poniżej znajdują się przykładowe akty notarialne dotyczące umów spółek.

 1. Akt notarialny - Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji
 2. Akt notarialny - Zawiązanie i Statut spółki komandytowo-akcyjnej. Objęcie akcji
 3. Akt notarialny, Akt zawiązania spółki akcyjnej
 4. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 5. Porozumienie o rozwiązaniu Spółki Cywilnej
 6. Porozumienie wspólników odnośnie zawiązania i działania spółki
 7. Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 8. Przykładowy Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
 9. Regulamin Rady nadzorczej spółki akcyjnej
 10. Regulamin zarządu spółki
 11. Statut Fundacji
 12. Statut spółki akcyjnej
 13. Statut Stowarzyszenia
 14. Uchwała o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 15. Uchwała o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 16. Uchwała o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 17. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 18. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 19. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 20. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 21. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 22. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 23. Uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 24. Uchwała o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 25. Uchwała o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 26. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę jawną - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 27. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę komandytową - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 28. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - do poprawki
 29. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczonę odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 30. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 31. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 32. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 33. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 34. Uchwała o zmianie adresu spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 35. Uchwała o zmianie adresu spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 36. Uchwała o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 37. Uchwała o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 38. Uchwała o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 39. Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 40. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 41. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 42. Uchwała zmieniająca umowę spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 43. Uchwała zmieniająca umowę spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 44. Uchwała zmieniająca umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 45. Umowa o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 46. Umowa o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 47. Umowa spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 48. Umowa spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 49. Umowa spółki partnerskiej
 50. Umowa spółki prawa cywilnego
 51. Umowa spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 52. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 53. Upoważnienie do głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 54. Wniosek o wpis do rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)
 55. Wniosek o wpis utworzenia oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) do rejestru
 56. Wzór informacji o radzie pracowników - Dz.U. 2009 Nr 97, poz. 805
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB