logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Dokumenty spółek

Akty notarialne powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. Poniżej znajdują się przykładowe akty notarialne dotyczące umów spółek.

 1. Akt notarialny - Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji
 2. Akt notarialny - Zawiązanie i Statut spółki komandytowo-akcyjnej. Objęcie akcji
 3. Akt notarialny, Akt zawiązania spółki akcyjnej
 4. Lista akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej - Dz.U. 2021, poz. 1191 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 5. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 6. Oświadczenie członków zarządu albo rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji w części przewidzianej w umowie spółki - Dz.U. 2021, poz. 1191 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 7. Oświadczenie członków zarządu albo rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej o wysokości kapitału akcyjnego - Dz.U. 2021, poz. 1191 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 8. Porozumienie o rozwiązaniu Spółki Cywilnej
 9. Porozumienie wspólników odnośnie zawiązania i działania spółki
 10. Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 11. Przykładowy Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
 12. Regulamin Rady nadzorczej spółki akcyjnej
 13. Regulamin zarządu spółki
 14. Statut Fundacji
 15. Statut spółki akcyjnej
 16. Statut Stowarzyszenia
 17. Uchwała o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 18. Uchwała o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 19. Uchwała o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 20. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2021, poz. 1191 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 21. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 22. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 23. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 24. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 25. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 26. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 27. Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z o.o. do zawarcia z członkiem zarządu umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy - Dz.U. 2021, poz. 1191 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 28. Uchwała o rozwiązaniu spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 29. Uchwała o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 30. Uchwała o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 31. Uchwała o ustanowieniu prokury przez prostą spółkę akcyjną - Dz.U. 2021, poz. 1191 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 32. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę jawną - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 33. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę komandytową - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 34. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - do poprawki
 35. Uchwała o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczonę odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 36. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 37. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 38. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 39. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 40. Uchwała o zmianie adresu spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 41. Uchwała o zmianie adresu spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 42. Uchwała o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 43. Uchwała o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 44. Uchwała o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 45. Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 46. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 47. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 48. Uchwała zmieniająca umowę spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 49. Uchwała zmieniająca umowę spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 50. Uchwała zmieniająca umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 51. Umowa o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 52. Umowa o przeniesieniu praw i obowiązków w spółce komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 53. Umowa prostej spółki akcyjnej - Dz.U. 2021, poz. 1191 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 54. Umowa spółki jawnej - Dz.U. 2017, poz. 963 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 55. Umowa spółki komandytowej - Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 56. Umowa spółki partnerskiej
 57. Umowa spółki prawa cywilnego
 58. Umowa spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 59. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - Dz.U. 2019, poz. 1483 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.
 60. Upoważnienie do głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 61. Wniosek o wpis do rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)
 62. Wniosek o wpis utworzenia oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) do rejestru
 63. Wykaz adresów do doręczeń albo adresów do doręczeń elektronicznych członków zarządu / rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej - Dz.U. 2021, poz. 1191 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 64. Wzór informacji o radzie pracowników - Dz.U. 2009 Nr 97, poz. 805
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB