logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Finansowe

Korzystając z tego katalogu unikniesz błędów przy wystawianiu faktur VAT, not korygujących. Będziesz mógł sprawnie zarządzać kasą firmy poprzez dokładne archiwizowanie wydatków i przychodów firmy.

 1. Dowód wewnętrzny - zakup bezrachunkowy
 2. Ewidencja przychodów - Dz.U. 2020, poz. 2389 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 3. Ewidencja przychodów ryczałtowca - Dz.U. 2002 Nr 219, poz. 1836
 4. Faktura (BEZ VAT) - Wersja polska i wersja polsko niemiecka (waluta EURO)
 5. Faktura dwujęzyczna - faktura polsko-angielska , pliki - doc_6922-0.xlt i doc_6922-1.xlt faktura polsko-niemiecka , plik -  doc_6922-2.xlt
 6. Faktura dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN) - Faktura wyliczająca wartości towarów i usług w dwóch walutach euro i złoty.
 7. Faktura korygująca
 8. Faktura korygująca dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN)
 9. Faktura (odwrotne obciążenie)
 10. Faktura Proforma - Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011. W pliku doc_4866.xlt znajduje się Faktura Proforma w wersji angielskiej.
 11. Faktura uproszczona - Od stycznia 2013 r. faktury uproszczone można wystawiać gdy wartość faktury nie przekracza 100 euro lub 450 zł.
 12. Faktura VAT marża - Od stycznia 2013 r.  zlikwidowano określenie "Faktura VAT-marża”. Zastosowanie ma w tym przypadku standardowy wzór faktury obowiązujący od początku 2013 r. W prawym górnym rogu faktury...
 13. Faktura VAT RR - Formularz zgodny z przepisami obowiązującymi od początku stycznia 2013 r. Zgodnie z ustawą o podatku VAT podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch...
 14. Faktura Vat wewnętrzna - Z dniem 1 stycznia 2013 r. faktury wewnętrzne można wciąż wystawiać, lecz nie trzeba. Nie ma obowiązku ich przechowywania z całą dokumentacją podatnika
 15. Faktura Vat wewnętrzna-Unijna
 16. Faktura VAT (wzór 1) - Nowa Faktura VAT obowiązująca od stycznia 2013 r.
 17. Faktura VAT (wzór 2) - W pliku "doc_2510-1.xlt" faktura w języku angielskim w walucie Euro. Nowe stawki, aktualne od stycznia 2011 r.: 23%, 8%, 5%. 
 18. Faktura VAT-MP - Od stycznia 2013 zlikwidowano określenie „Faktura VAT-MP”. Faktura MP wystawiana jest przez małego podatnika rozliczającego się kasowo. W formularzu faktury należy wybrać z listy rozwijanej oznaczenie „metoda...
 19. Faktura zaliczkowa - Zawiera nowe stawki VAT obowiązujące od stycznia 2011.
 20. Kompensata umowna
 21. Kompensata wzajemnych zobowiązań
 22. KP - Kasa przyjmie (Dowód wpłaty)
 23. KW - Kasa wypłaci (Dowód wypłaty)
 24. Likwidacja środka trwałego
 25. Nota korygująca
 26. Nota księgowa
 27. Nota odsetkowa - Aktualizacja: 30.05.2020 r. - uwzględnia stawkę 5,6%, obowiązującą od dnia 29-05-2020 r. - kalkulator wylicza odsetki od 2008 r.; - możliwość wyboru walut (PLN , EUR, USD); - możliwość wpisania wysokości odsetek ustalonych...
 28. OT - Przyjęcie środka trwałego
 29. PK - Polecenie księgowania (format A4)
 30. PK - Polecenie księgowania (format A5)
 31. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) - Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 32. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą - Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 33. Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę
 34. Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności
 35. Porozumienie wekslowe
 36. Prośba o przedłużenie terminu płatności
 37. Protokół przekazania kasy
 38. Protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie (Arkusz spisu z natury)
 39. Rachunek
 40. Raport Kasowy
 41. Rejestr zakupu VAT
 42. Rozliczenie pobranej zaliczki
 43. RW - Rozchód wewnętrzny z magazynu
 44. Sprawozdanie finansowe operacji bankowych
 45. Upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności
 46. Upoważnienie pobrania gotówki (do odbioru należności)
 47. Wezwanie do potwierdzenia sald
 48. Wezwanie do wykupu weksla
 49. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)
 50. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2020, poz. 2102 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB