logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Główny Urząd Miar (GUM)

 1. Wniosek o utworzenie punktu probierczego - Dz.U. 2020 poz. 2185 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 2. Wzór decyzji zatwierdzenia typu oraz decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami - Dz.U. 2008 Nr 5, poz. 29 (1)
 3. Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar, będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujacych i udostępniających te wzorce - Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486 
 4. Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców, o których mowa w art. 22c ust. 1 ustawy, oraz zlecającego paczkowanie, paczkującego na zlecenie, importera, sprowadzającego i importera butelek miarowych - w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych - Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486
 5. Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 22c ust. 2 ustawy, niebędących przedsiębiorcami - Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486
 6. Wzór pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 22c ust.2 ustawy, będących przedsiębiorcami - Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486
 7. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar, będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce - Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486
 8. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli przedsiębiorców - Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486
 9. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych niebędących przedsiębiorcami - Dz.U. 2009, nr 192, poz. 1486
 10. Wzór świadectwa legalizacji pierwotnej i legalizacji jednostkowej - Dz.U. 2008 Nr 5, poz. 29 (5)
 11. Wzór świadectwa legalizacji ponownej - Dz.U. 2008 Nr 5, poz. 29 (7)
 12. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych/cyfrowych - Dz.U. 2019, poz. 606 Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2019 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB