logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Gospodarcze

Katalog zawierający zbiór dokumentów ułatwiający kontakt podmiotów gospodarczych z sądem. Znajdują się tu m.in. wnioski, pozwy, wzory uchwał zarządu spółki czy zgłoszenie do rejestru handlowego.

 1. CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - WERSJA 1.8.9 Formularz obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 r.
 2. Decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia - Dz.U. 2019, poz. 1103 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 czerwca 2019 r.
 3. Decyzja o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia - Dz.U. 2019, poz. 1103 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 czerwca 2019 r.
 4. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na przywóz towarów - Dz.U. 2019, poz. 703 (załącznik 4 i 5) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 5. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na wywóz towarów - Dz.U. 2019, poz. 703 (załącznik 6 i 7) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 6. Formularz wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych - Dz.U. 2020, poz. 1954 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 7. Informacja dodatkowa (dotyczy wniosku o pomoc na ratowanie / restrukturyzację przedsiębiorstw) - Dz.U. 2016, poz. 1756 (załącznik 4)
 8. Informacja kwartalna dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwu
 9. Księga protokołów zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)
 10. Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego - Dz.U. 2019, poz. 1103 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 czerwca 2019 r.
 11. Oświadczenie krajowego dostawcy w sprawie krajowego pochodzenia eksportowanego produktu - Dz.U. 2015, poz. 682
 12. Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne - Dz.U. 2020, poz. 1825 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.
 13. Oświadczenie o ilości lub wartości towarów przywiezionych lub wywiezionych w okresie odniesienia - Dz.U. 2019, poz. 703 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 14. Oświadczenie o stanie majątkowym małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne - Dz.U. 2020, poz. 1825 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2019 r.
 15. Oświadczenie o wpłaceniu udziałów do kapitału zakładowego
 16. Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne - Dz.U. 2020, poz. 1825 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.
 17. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o.
 18. Protokół zgromadzenia wspólników spółki
 19. Przykładowy protokół z posiedzenia zarządu spółki
 20. Skład Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 21. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia - Dz.U. 2019, poz. 1103 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 czerwca 2019 r.
 22. Uchwała zarządu dotycząca powołania Prokurenta
 23. Uchwała zarządu dotycząca ustalenia siedziby spółki
 24. Uchwała zarządu dotycząca zwiększenia kapitału udziałowego spółki
 25. Uchwała zarządu dotycząca zwiększenia kapitału zakładowego spółki
 26. Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) dotyczącą bilansu i rachunku zysków i strat
 27. Wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego - Dz.U. 2019, poz. 1008 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 28. Wniosek o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej na przedsięwzięcie gospodarcze realizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składany w ramach oferty na udzielenie zezwolenia - Dz.U. 2019, poz. 282 Formularz obowiązuje od dnia 21 lutego 2019 r.
 29. Wniosek o przyznanie wsparcia dla działań restrukturyzacyjnych - Dz.U. 2019, poz. 1817 Formularz obowiązuje od dnia 9 października 2019 r.
 30. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji technicznych - Dz.U. 2019, poz. 1008 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 31. Wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa - Dz.U. 2016, poz. 1756 (załącznik 3)
 32. Wniosek o udzielenie pomocy w celu ratowania przedsiębiorcy - Dz.U. 2016, poz. 1756 (załącznik 1)
 33. Wniosek o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych na przywóz / wywóz towarów - Dz.U. 2019, poz. 703 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 34. Wniosek o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych na przywóz / wywóz towarów - Dz.U. 2019, poz. 703 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2019 r.
 35. Wniosek o udzielenie tymczasowej pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa - Dz.U. 2016, poz. 1756 (załącznik 2)
 36. Wniosek o udzielenie wsparcia nowej inwestycji przedsiębiorcy - Dz.U. 2015, poz. 734
 37. Wniosek o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego - Dz.U. 2019, poz. 126 Formularz obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2006 r.
 38. Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji - Dz.U. 2018, poz. 1713 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 września 2018 r.
 39. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB