logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

HACCP

HACCP – to skrót od terminu HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS, czyli Analiza Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP polega na: • kontroli wszystkich procesów jakim poddawana jest żywność, • identyfikowaniu ryzyka związanym z jakością zdrowotną poprzez analizę zagrożeń, • zapobieganiu problemom związanym z jakością zdrowotną poprzez monitorowanie punktów uznanych za krytyczne. Zakres systemu: HACCP może być stosowany we wszystkich sektorach przemysłu spożywczego, w dystrybucji i obrocie, a także w miejscach spożycia żywności. Może też, być wykorzystany w dowolnej fazie produkcji, wytwarzania, dystrybucji i obrocie żywnością. Może obejmować produkcję rolniczą, produkcję składników, transport i składowanie żywności itp.. Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wiele firm dąży do zdobycia rynków zachodnich, a tutaj sprawą priorytetową jest ZAUFANIE klientów oraz władz urzędowych do jakości zdrowotnej produkowanej żywności poprzez udowodnienie należytej staranności w prowadzeniu i nadzorowaniu procesów jej wytwarzania. System ten ułatwia również kontrole urzędowe i inspekcje konsumenckie, jest dowodem na przestrzeganie zasad i wymagań zawartych w normach i kodeksach dobrych praktyk i przepisach prawnych. Pomaga, zatem rozwiązać problemy w trakcie procesu, zwiększa świadomość pracowników, jest środkiem zaradczym w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz poprawia i wzmacnia system zarządzania jakością. W poniższych katalogach zamieściliśmy zbiór najważniejszych procedur i instrukcji, które znajdą zastosowanie w Państwa Firmie.

Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB