logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Izba/Służba Celno-Skarbowa

 1. Arkusz oceny kompetencji funkcjonariusza celnego - Dz.U. 2016, poz. 334 (załącznik 4)
 2. Imienne upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną - Dz.U. 2015, poz. 2329 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 3. Indywidualna karta oceny sprawności fizycznej funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 641 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 marca 2018 r.
 4. Informacja dotycząca stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2017, poz. 418 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 5. Informacja stwierdzająca, iż Sąd Okręgowy postanowieniem, wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 6. Informacja stwierdzająca, że dane i informacje przekazane na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, podatkowego, w sprawach celnych lub kont - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 7. Informacja, stwierdzająca, że Sąd Okręgowy postanowieniem wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 8. Kwestionariusz oceny okresowej funkcjonariusza celnego - Dz.U. 2018, poz. 462 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 9. Kwestionariusz osobowy kandydata do Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2020, poz. 2 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2020 r.
 10. Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych we wniosku wraz z kwestionariuszem postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 9)
 11. Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2019, poz. 854 Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r.
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 10)
 13. Pokwitowanie depozytu złożonego w urzędzie celno-skarbowym - Dz.U. 2017, poz. 373 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 14. Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego - Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 6)
 15. Protokół przekazania materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego - Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 4)
 16. Protokół z przeprowadzenia czynności monitorowania przez Służbę Celną - Dz.U. 2015, poz. 428 (załącznik 2)
 17. Raport z monitorowania przez Służbę Celną - Dz.U. 2015, poz. 428 (załącznik 3)
 18. Rejestr zarządzeń przeprowadzenia obserwacji - Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 2)
 19. Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - Dz.U. 2019, poz. 1677 Formularz obowiązuje od dnia 2 września 2019 r.
 20. Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2021, poz. 659 Formularz obowiązuje od dnia 30 września 2020 r.
 21. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej - Dz.U. 2021, poz. 1234 Formularz obowiązuje od dnia 8 lipca 2021 r.
 22. Upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną - Dz.U. 2016, poz. 611 Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 23. Wniosek o mianowanie na stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 356 Formularz obowiązuje od dnia 27 luty 2018 r.
 24. Wniosek o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 25. Wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 446 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 26. Wniosek o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia Służby Celno-Skarbowej - Dz.U. 2021, poz. 831 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 listopada 2020 r.
 27. Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 28. Wniosek o wyrażenie zgody na wystąpienie do Sądu Okręgowego z wnioskiem o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony, obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego - Dz.U. 2018, poz. 1246 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 29. Wykaz dni pełnienia służby funkcjonariusza Celno-Skarbowego - Dz.U. 2021, poz. 831 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 30. Zarządzenie przeprowadzenia obserwacji przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego - Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 1)
 31. Zarządzenie zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego - Dz.U. 2014, poz. 731 (załącznik 5)
 32. Zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania przez funkcjonariuszy Służby Celnej - Dz.U. 2018, poz. 446 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 33. Zaświadczenie o posiadaniu stażu pracy dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych - Dz.U. 2021, poz. 185 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 27 maja 2015 r.
 34. Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności monitorowania przez Służbę Celną - Dz.U. 2015, poz. 428 (załącznik 1)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB