logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Kancelaria komornicza

 1. Akta w sprawie egzekucji komorniczej - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 2. Część opisowa rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego - Dz.U. 2018, poz. 2536 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 3. Część statystyczna rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego - Dz.U. 2021, poz. 1694 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. Wzór nie wykonuje automatycznych obliczeń
 4. Część tabelaryczna rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego - Dz.U. 2018, poz. 2536 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 5. Dziennik "Kmo" - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 6. Formularz protokołu kontroli finansowej kancelarii komorniczej - Dz.U. 2019, poz. 259 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 12 lutego 2019 r.
 7. Karta rozliczeniowa sprawy komorniczej - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 8. Karta udostępnień akt sprawy komorniczej - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 9. Kontrolka dozorów nad ruchomościami - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 10. Kontrolka odpisów skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 11. Kontrolka skarg na czynności komornika - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 12. Kontrolka wniosków o obniżenie opłaty - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 13. Księga druków ścisłego zarachowania - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 14. Księga pieniężna kancelarii komorniczej - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 15. Kwitariusz przychodów kancelarii komorniczej - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 16. Protokół kontroli okresowej kancelarii komorniczej - Dz.U. 2019, poz. 259 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 lutego 2019 r.
 17. Repertorium "GKm" - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 18. Repertorium "Km" - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 19. Repertorium "Kmn" - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 20. Repertorium "Kmp" - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 21. Repertorium "Kms" - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 22. Skorowidz alfabetyczny stron - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 23. Sprawozdanie z wyników nadzoru administracyjnego kancelarii komorniczej - Dz.U. 2019, poz. 259 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 lutego 2019 r.
 24. Wykaz "W" - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 25. Wzmianka o wyniku egzekucji komorniczej - Dz.U. 2018, poz. 2517 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB