logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Do zadań Komisji należy: sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych, inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych oraz ochronę inwestorów, upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych. U nas znajdziecie Państwo wszelkie formularze tej instytucji.

 1. Deklaracja o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym - Dz.U. 2019, poz. 2486 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 2. Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru - Dz.U. 2019, poz. 1646 Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2019 r.
 3. Deklaracja o wysokości wpłaty od Krajowej Instytucji Płatniczej na pokrycie kosztów nadzoru - Dz.U. 2020, poz. 767 Formularz obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2020 r.
 4. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne Krajowej Instytucji Płatniczej - Dz.U. 2019, poz. 2431 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2020 r.
 5. KNF-03 - Sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych
 6. Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne Krajowej Instytucji Płatniczej - Dz.U. 2019, poz. 2431 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2020 r.
 7. Sprawozdanie z działalności brokerskiej - osoby fizyczne – działalność brokerska w zakresie reasekuracji - Dz.U. 2019, poz. 329 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 7 marca 2019 r.
 8. Sprawozdanie z działalności brokerskiej - osoby fizyczne - działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń - Dz.U. 2019, poz. 329 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 7 marca 2019 r.
 9. Sprawozdanie z działalności brokerskiej - osoby prawne - działalność brokerska w zakresie reasekuracji - Dz.U. 2019, poz. 329 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 7 marca 2019 r.
 10. Sprawozdanie z działalności brokerskiej - osoby prawne - działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń - Dz.U. 2019, poz. 329 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 7 marca 2019 r.
 11. Wniosek o wpis na listę doradców inwestycyjnych (wersja 1) - (składany przez osobę, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego) Dz.U. 2016, poz. 721 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 26 maja 2016 r.
 12. Wniosek o wpis na listę doradców inwestycyjnych (wersja 2) - (składany przez osobę, która uzyskała możliwość tego wpisu bez konieczności składania egzaminu na doradcę inwestycyjnego poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy, o której...
 13. Wniosek o wpis na listę doradców inwestycyjnych (wersja 3) - (składany przez osobę, której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w...
 14. Wniosek o wpis na listę doradców inwestycyjnych (wersja 4) - (składany przez osobę, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności...
 15. Wniosek o wpis na listę maklerów papierów wartościowych (wersja 1) - (wypełnia osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na maklera papierów wartościowych) Dz.U. 2016, poz. 721 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 26 maja 2016 r.
 16. Wniosek o wpis na listę maklerów papierów wartościowych (wersja 2) - (składany przez osobę, która uzyskała możliwość tego wpisu bez konieczności składania egzaminu na maklera papierów wartościowych poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy, o...
 17. Wniosek o wpis na listę maklerów papierów wartościowych (wersja 3) - (składany przez osobę, której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach...
 18. Wniosek o wpis na listę maklerów papierów wartościowych (wersja 4) - (składany przez osobę, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych...
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB