logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Komunikacyjne

 1. Decyzja o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu - Dz.U. 2019, poz. 1143 Formularz obowiązuje od dnia 11 lipca 2019 r.
 2. Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu z urzędu - Dz.U. 2017, poz. 2355 (załącznik 10) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.
 3. Decyzja o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy – prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 2017, poz. 2355 (załącznik 11) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.
 4. Decyzja o wyrejestrowaniu z urzędu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy – Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 2017, poz. 2355 (załącznik 7) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.
 5. Karta informacyjna pojazdu - Dz.U. 2019, poz. 2130 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r.
 6. Skierowanie na badania psychologiczne (komunikacyjne)
 7. Wniosek i decyzja o wydaniu prawa jazdy lub pozwolenia - Dz.U. 2018, poz. 1062 Formularz obowiązuje od dnia 2 lipca 2018 r.
 8. Wniosek o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców - Dz.U. 2017, poz. 2133 Formularz obowiązuje od 4 czerwca 2018 r.
 9. Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów - Dz.U. 2019, poz. 1206 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 10. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (komunikacyjne)
 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
 12. Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi krajowej
 13. Wniosek o wymianę dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami
 14. Wniosek o wyrażenie zgody na ustawienie w pasie drogowym drogi krajowej reklamy
 15. Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej (czasowej) organizacji ruchu
 16. Wykaz dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów - Dz.U. 2019, poz. 2130 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r.
 17. Wykaz tablic rejestracyjnych - Dz.U. 2019, poz. 2130 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r.
 18. Zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
 19. Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym i utraconej karcie pojazdu - Dz.U. 2017, poz. 2355 (załącznik 5) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r.
 20. Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców (komunikacyjne)
 21. Zawiadomienie - potwierdzenie rejestracji pojazdu - Dz.U. 2019, poz. 2130 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r.
 22. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyrejestrowania pojazdu z urzędu na podstawie art. 79 ust. 3a ustawy - Dz.U. 2019, poz. 2130 (załącznik 2b) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r.
 23. Zbiorcze sprawozdanie z terenu województwa z realizacji przez Starostów zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - Dz.U. 2018, poz. 973 Formularz obowiązuje od dnia 22 czerwca 2018 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB