logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Korespondencja firmowo-pracownicza

Katalog pomocny przy prowadzeniu korespondencji pomiędzy firmami, firmami a urzędami oraz korespondencji wewnątrzzakładowej.

 1. Decyzja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od ukarania pracownika
 2. Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów
 3. Faks
 4. Informacja dla klientów o zmianie banku
 5. Informacja o kosztach poniesionych przez pracownika podczas podróży służbowej
 6. Informacja o niewłaściwie wystawianych rachunkach
 7. Informacja o nowej siedzibie firmy
 8. Informacja o nowym przedstawicielu firmy
 9. Informacja o trudnościach i nie wypłaceniu 13 wynagrodzenia
 10. Kondolencje
 11. List z okazji nowego roku
 12. Nagana pracownika
 13. Najczęściej używane zwroty w pismach służbowych
 14. Negatywna ocena bylego pracownika
 15. Nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji
 16. Odmowa udzielenia pomocy na cele dobroczynne
 17. Odmowa w spełnieniu planów zawodowych
 18. Odpowiedź na ofertę pracy
 19. Odpowiedź na skargę na personel
 20. Odrzucenie prośby o podwyżkę
 21. Odwołanie od decyzji o wymierzeniu kary porządkowej
 22. Ostatnie ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 23. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy
 24. Pismo do pracownika firmy, propozycja udzielenia referencji
 25. Pismo pracodawcy o rozpoznaniu sprzeciwu pracownika
 26. Pismo w sprawie przyznania nagrody
 27. Podziękowanie dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy
 28. Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę
 29. Polecenie wykonania pracy
 30. Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
 31. Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie)
 32. Powitanie nowego pracownika, informacja o kursach
 33. Przekazanie praw do używania znaku firmowego
 34. Przekazanie praw do znaku firmowego
 35. Przeniesienie pracownika do innej filii
 36. Przykładowe pismo określające zakres czynności pracownika
 37. Referencje dla kandydata na księgowego
 38. Referencje dla kandydatki na sekretarkę
 39. Skierowanie na podjęcie nauki (wersja 1)
 40. Skierowanie na podjęcie nauki (wersja 2)
 41. Skierowanie na szkolenie / kurs (wersja 1)
 42. Skierowanie na szkolenie / kurs (wersja 2)
 43. Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej
 44. Upomnienie pracownika z powodu nieodpowiedniego zachowania
 45. Wezwanie do spełnienia świadczenia
 46. Wezwanie pracownika do przeproszenia klienta z powodu nieodpowiedniego zachowania
 47. Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia płatności
 48. Zapotrzebowanie żywnościowe
 49. Zaproszenie na uroczyste pożegnanie pracownika odchodzącego na emeryturę
 50. Zapytanie o referencje kandydata na księgowego
 51. Zawiadomienie o awansie, gratulacje
 52. Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej
 53. Zezwolenie pracownika na ujawnienie danych osobowych
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB