logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)

 1. Informacje ekonomiczno-finansowe - rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H - Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (6)
 2. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub cyfrowy w standardzie DVB-T lub drogą rozsiewczą satelitarną - Dz.U. 2020, poz. 604 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.
 3. Informacje ekonomiczno-finansowe - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną - Dz.U. 2010 Nr 116, poz. 782
 4. Informacje o podmiocie - Dz.U. 2020, poz. 604 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.
 5. Informacje programowe - rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H - Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (4)
 6. Informacje programowe - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną - Dz.U. 2010 Nr 116, poz. 782
 7. Informacje programowe - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną - Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (3)
 8. Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy - Dz.U. 2020, poz. 604 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.
 9. Informacje techniczne - rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drogą kablową - Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (10)
 10. Informacje techniczne - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną - Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (9)
 11. Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy - Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (8)
 12. Księga rejestrowa programów rozprowadzanych - Dz.U. 2011 Nr 103, poz. 603 (2)
 13. Księga rejestrowa programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym - Dz.U. 2011 Nr 103, poz. 603 (1)
 14. Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej, Polskiego Radia lub spółek radiofonii regionalnej - Dz.U. 2014, poz. 216 (załącznik 2)
 15. Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych - Dz.U. 2019, poz. 480 Formularz obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2018 r.
 16. Oświadczenie o uprawnieniu do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - Dz.U. 2015, poz. 1546
 17. Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą kablową - Dz.U. 2009 Nr 159, poz. 1260 (12)
 18. Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T - Dz.U. 2020, poz. 604 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2020 r.
 19. Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązków przedstawiania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związku pracodawców - Dz.U. 2014, poz. 309 Formularz obowiązuje od dnia 5 maja 2003 r.
 20. Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych oraz audycji przezentujących kampanie społeczne - Dz.U. 2017, poz. 1097 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.
 21. Sprawozdanie z realizacji misji publicznej - Dz.U. 2019, poz. 2234 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 22. Sprawozdanie z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego - Dz.U. 2017, poz. 1097 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.
 23. Wyciąg z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych - Dz.U. 2011 Nr 160, poz. 962 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2011 r.
 24. Wyciąg z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych - Dz.U. 2011 Nr 160, poz. 962 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2011 r.
 25. Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego - Dz.U. 2013, poz. 1676 (załącznik 2)
 26. Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego - Dz.U. 2013, poz. 1676 (załącznik 3)
 27. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych - Dz.U. 2018, poz. 2111 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 listopada 2018 r.
 28. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym - Dz.U. 2018, poz. 2111 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 listopada 2018 r.
 29. Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych - Dz.U. 2013, poz. 1676
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB