logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 1. Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę - Dz.U. 2011 Nr 89, poz. 510 (2)
 2. Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę - Dz.U. 2011 Nr 89, poz. 510 (1)
 3. Karta ewidencyjna rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP, objętej ochroną prawną - Dz.U. 2015, poz. 1719
 4. Karta oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych - Dz.U. 2013, poz. 819
 5. Księga ewidencyjna zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia i wydanych ekspertyz - Dz.U. 2017, poz. 2249 Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2017 r.
 6. Księga inwentarzowa - Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (2)
 7. Księga rejestrowa instytucji kultury - Dz.U. 2012, poz. 189
 8. Ocena wskazująca czas powstania zabytku - Dz.U. 2019, poz. 1470 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 r.
 9. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej - Dz.U. 2013, poz. 832 (załącznik 1)
 10. Potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2019, poz. 1470 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 r.
 11. Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem - Dz.U. 2017, poz. 1236 Formularz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2017 r.
 12. Protokół komisji w sprawie ubytków - Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (6)
 13. Protokół ubytków - Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (5)
 14. Raport końcowy z prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej - Dz.U. 2019, poz. 309 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2019 r.
 15. Rejestr przybytków - Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (1)
 16. Rejestr ubytków - Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (7)
 17. Rejestr zabytków, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego / nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego - Dz.U. 2021 poz. 56 (załącznik 1-4) Formularz obowiązuje od dnia 2 czerwca 2011 r.
 18. Wniosek o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2015, poz. 1749
 19. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony - Dz.U. 2019, poz. 704 Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 20. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Dóbr Kultury - Dz.U. 2015, poz. 1275
 21. Wniosek o wpis wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym - Dz.U. 2015, poz. 1790
 22. Wniosek o wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych - Dz.U. 2019, poz. 309 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2019 r.
 23. Wniosek o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego - Dz.U. 2019, poz. 309 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2019 r.
 24. Wycena zabytku - Dz.U. 2019, poz. 1470 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 r.
 25. Zawiadomienie o wwiezieniu na terytorium Polski rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polski, objętej ochroną prawną - Dz.U. 2020, poz. 386 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2015 r.
 26. Zawiadomienie o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Polskiej, objętej ochroną prawną - Dz.U. 2020, poz. 386 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 listopada 2015 r.
 27. Zestawienie ubytków - Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (8)
 28. Zestawienie zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych - Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283 (4)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB