logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Ministerstwo Skarbu Państwa

 1. Karta prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego - Dz.U. 2012, poz. 994
 2. Kwestionariusz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową - Dz.U. 2012, poz. 26 (załącznik 1)
 3. Nota księgowa dotycząca rozliczenia dofinansowania składana do Ministerstwa Skarbu Państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 4)
 4. Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego - Dz.U. 2016, poz. 1461 Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2016 r.
 5. Przewidywane koszty realizacji zadań oraz wydatki na dofinansowanie procesów likwidacji i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 6)
 6. Raport o stanie należności i sposobie rozliczenia środków należnych Funduszowi Skarbu Państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 1)
 7. Rozliczenie wykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Skarbu Państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 8)
 8. Wniosek o uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego/spółki z udziałem skarbu państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 3)
 9. Wniosek o uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego przedsiębiorstwa państwowego/spółki z udziałem skarbu państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 2)
 10. Zapotrzebowanie na środki finansowe Funduszu Skarbu Państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 7)
 11. Zestawienie poniesionych wydatków na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego/postępowania upadłościowego sfinansowanych ze środków Funduszu Skarbu Państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 5)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB