logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Ministerstwo Sprawiedliwości

 1. Arkusz oceny kwalifikacyjnej urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury - Dz.U. 2014, poz. 257
 2. Arkusz oceny okresowej prokuratora (ocena zespołu wizytacyjnego) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 2)
 3. Arkusz oceny pracy asesora sądowego - Dz.U. 2016, poz. 184 Formularz obowiązujący od dnia 17 lutego 2016 r.
 4. Arkusz oceny pracy sędziego - Dz.U. 2013, poz. 1481 (załącznik 1)
 5. Arkusz oceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego - Dz.U. 2012, poz. 714 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 r.
 6. Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena współpracownika - fakultatywna) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 4)
 7. Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena zwierzchnika służbowego) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 1)
 8. Arkusz okresowej oceny prokuratora (samoocena prokuratora - fakultatywna) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 3)
 9. Arkusz okresowej oceny prokuratora (wynik okresowej oceny) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 5)
 10. Arkusz samooceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego - Dz.U. 2012, poz. 714 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 r.
 11. Europejski nakaz aresztowania - Dz.U. 2012, poz. 266
 12. Europejski Nakaz Dochodzeniowy - Dz.U. 2018, poz. 366 Formularz obowiązuje od dnia 14 lutego 2018 r.
 13. Europejski nakaz ochrony - Dz.U. 2015, poz. 123
 14. Formularz podziału czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie - Dz.U. 2020, poz. 1640 Formularz obowiązuje od dnia 9 października 2020 r. 
 15. Formularz sprawdzenia dokumentów kandydata na dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich - Dz.U. 2015, poz. 1809
 16. Formularz wniosku o przyznanie kompensaty ofiarom przestępstw - Dz.U. 2016, poz. 51 Formularz obowiązuje od dnia 13 stycznia  2016 r.
 17. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego - Dz.U. 2018, poz. 2513 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 18. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej - Dz.U. 2017, poz. 1837 Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2016 r.
 19. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji notarialnej - Dz.U. 2016, poz. 1621
 20. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej - Dz.U. 2017, poz. 1898 Formularz obowiązuje od dnia 15 czerwca 2009 r.
 21. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin adwokacki) - Dz.U. 2016, poz. 101
 22. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin notarialny) - Dz.U. 2016, poz. 45
 23. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin radcowski) - Dz.U. 2016, poz. 100
 24. Formularz zgłoszenia kandydata na egzaminatora komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego - Dz.U. 2016, poz. 112
 25. Formularz zgłoszenia kandydata na egzaminatora komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego - Dz.U. 2016, poz. 116
 26. Indywidualny plan rozwoju zawodowego prokuratora (IPRZ) - Dz.U. 2013, poz. 1011 (załącznik 6)
 27. Indywidualny plan rozwoju zawodowego sędziego - Dz.U. 2013, poz. 1481 (załącznik 2)
 28. Informacja o dochodach z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych - Dz.U. 2018, poz. 491 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 lutego 2017 r.
 29. Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu - Dz.U. 2018, poz. 22 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 stycznia 2018 r.
 30. Informacja roczna o działalności sądów na obszarze apelacji - Dz.U. 2021, poz. 1166 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 r.
 31. Informacja roczna o działalności Sądu Rejonowego - Dz.U. 2018, poz. 22 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 5 stycznia 2018 r.
 32. Informacja z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (ePUAP) - Dz.U. 2018, poz. 491 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 lutego 2017 r.
 33. Karta czynności dozoru - Dz.U. 2016, poz. 969 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2016 r.
 34. Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu - Dz.U. 2015, poz. 2215 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 35. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - Dz.U. 2011 Nr 121, poz. 693
 36. Księga pieniężna kancelarii komorniczej - Dz.U. 2014, poz. 181
 37. Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Dz.U. 2019, poz. 683 Formularz obowiązuje od dnia 28 grudnia 2018 r.
 38. Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Dz.U. 2017, poz. 1760 Formularz obowiązuje od dnia 20 września 2017 r.
 39. Kwestionariusz informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora - Dz.U. 2017, poz. 462 Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2017 r.
 40. Kwestionariusz zebrania informacji przez specjalistę terapii uzależnień - Dz.U. 2012, poz. 38 (załącznik 2)
 41. Licencja Syndyka - Dz.U. 2008 Nr 37, poz. 208
 42. Lista wierzytelności - Dz.U. 2015, poz. 2219 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 43. Metryka identyfikacyjna nośnika służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym - Dz.U. 2017, poz. 93 Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2017 r.
 44. Opinia dotycząca referendarza sądowego albo asystenta sędziego - Dz.U. 2012, poz. 714 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 r.
 45. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki wraz z opisami istotnych zagadnień - Dz.U. 2014, poz. 363
 46. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy wraz z opisami istotnych zagadnień - Dz.U. 2018, poz. 2398 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 47. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny wraz z opisami istotnych zagadnień - Dz.U. 2014, poz. 364
 48. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski wraz z opisami istotnych zagadnień - Dz.U. 2014, poz. 360
 49. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi - Dz.U. 2018, poz. 2457 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 50. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską - Dz.U. 2013, poz. 1516
 51. Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną - Dz.U. 2014, poz. 221 Formularz obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2009 r.
 52. Oświadczenie o stanie majątkowym prokuratora - Dz.U. 2017, poz. 1707 Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2017 r.
 53. Oświadczenie o stanie majątkowym składane przez komorników sądowych - Dz.U. 2018, poz. 2444 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 54. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego - Dz.U. 2015, poz. 526
 55. Oświadczenie specjalisty terapii uzależnień ubiegającego się o wpis do ewidencji osób uprawnionych do zebrania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych - Dz.U. 2012, poz. 38 (załącznik 1)
 56. Plan podziału funduszy masy upadłości - Dz.U. 2015, poz. 2239 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 57. Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej - Dz.U. 2015, poz. 2239 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 58. Protokół badania śliny/krwi nieletniego - Dz.U. 2012, poz. 468 (załącznik 2)
 59. Protokół badania śliny/krwi skazanego/sprawcy - Dz.U. 2012, poz. 104 (załącznik 2)
 60. Protokół kontroli działalności sekretariatu wydziału sądu - Dz.U. 2021, poz. 1166 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 r.
 61. Protokół wizytacji wydziału sądu - Dz.U. 2021, poz. 1166 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 r.
 62. Protokół z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - Dz.U. 2012, poz. 104 (załącznik 1)
 63. Protokół z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - Dz.U. 2012, poz. 468 (załącznik 1)
 64. Przeniesienie nieletniego do innego Zakładu Poprawczego - Dz.U. 2014, poz. 1054 (załącznik 4)
 65. Skierowanie nieletniego do Zakładu Poprawczego - Dz.U. 2014, poz. 1054 (załącznik 3)
 66. Spis inwentarza w postępowaniu sanacyjnym - Dz.U. 2015, poz. 2207 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 67. Spis należności w postępowaniu upadłościowym - Dz.U. 2015, poz. 2203 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 68. Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych - Dz.U. 2015, poz. 2203 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 69. Spis wierzytelności - Dz.U. 2015, poz. 2206 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 70. Spis wierzytelności spornych - Dz.U. 2015, poz. 2206 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 71. Spis zlikwidowanych składników masy upadłościowej - Dz.U. 2015, poz. 2242 Fomularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 72. Sprawozdanie końcowe zarządcy - Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 73. Sprawozdanie ostateczne syndyka - Dz.U. 2015, poz. 2241 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 74. Sprawozdanie rachunkowe syndyka - Dz.U. 2015, poz. 2241 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 75. Sprawozdanie rachunkowe zarządcy - Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 76. Sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego - Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 77. Sprawozdanie z czynności syndyka - Dz.U. 2015, poz. 2241 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 78. Sprawozdanie z czynności zarządcy - Dz.U. 2015, poz. 2214 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 79. Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoru - Dz.U. 2016, poz. 969 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2016 r.
 80. Sprawozdanie z wykonania planu podziału - Dz.U. 2015, poz. 2220 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 81. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Dz.U. 2021, poz. 392 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 24 marca 2020 r.
 82. Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli - Dz.U. 2020, poz. 507 Formularz obowiązuje od dnia 24 marca 2020 r.
 83. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego - Dz.U. 2013, poz. 1521 (załącznik 2)
 84. Wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych - Dz.U. 2021, poz. 1078 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 18 czerwca 2021 r.
 85. Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym - Dz.U. 2019, poz. 822 Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2019 r.
 86. Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych - Dz.U. 2021, poz. 1078 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 czerwca 2021 r.
 87. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego - Dz.U. 2016, poz. 122 Formularz obowiązuje od dnia 29 stycznia 2016 r.
 88. Wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności - Dz.U. 2021, poz. 1078 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 czerwca 2021 r.
 89. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Dz.U. 2021, poz. 392 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 24 marca 2020 r.
 90. Wykaz inwentarza - Dz.U. 2015, poz. 1537 Formularz obowiązuje od dnia 18 października 2015 r.
 91. Wzór rejestru wystawionych zaświadczeń przez lekarza sądowego - Dz.U. 2008 Nr 14, poz. 86 (2)
 92. Zaświadczenie - Powiadomienie o naruszeniu środków nadzoru oraz o innych uzyskanych informacjach mogących spowodować podjęcie dalszej decyzji - Dz.U. 2013, poz. 125
 93. Zaświadczenie o możliwości stawienia się lub braku takiej możliwości na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne - Dz.U. 2008 Nr 14, poz. 86 (1)
 94. Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu asystenckiego organizowanego przez prezesa sądu apelacyjnego - Dz.U. 2021, poz. 687 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 16 lipca 2014 r.
 95. Zaświadczenie przekazania do państwa członkowskiego UE informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania - Dz.U. 2012, poz. 63
 96. Zaświadczenie stosowane w razie wystąpienia do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu - Dz.U. 2012, poz. 284
 97. Zaświadczenie stosowane w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego - Dz.U. 2013, poz. 126
 98. Zaświadczenie stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności - Dz.U. 2012, poz. 66
 99. Zaświadczenie stwierdzające zdolność/niezdolność ze względu na chorobę stawienia się przed sądem lub organem prowadzącym postępowanie karne - Dz.U. 2008 Nr 14, poz. 87
 100. Zaświadczenie wystąpienia do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny - Dz.U. 2012, poz. 65
 101. Zaświadczenie Zawiadomienie o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony - Dz.U. 2015, poz. 124
 102. Zawiadomienie o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz o zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu śledczego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.
 103. Zawiadomienie o prawomocnym skazaniu sądu - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.
 104. Zawiadomienie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tego zakładu - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.
 105. Zawiadomienie o zastosowaniu - tymczasowego aresztowania osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.
 106. Zawiadomienie osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej - Dz.U. 2012, poz. 71
 107. Zestawienie wystawionych zaświadczeń przez lekarza sądowego - Dz.U. 2013, poz. 467
 108. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą - Dz.U. 2013, poz. 1521 (załącznik 1)
 109. Zgłoszenie wierzytelności - Dz.U. 2020, poz. 1744 Formularz obowiązuje od dnia 23 października 2020 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB