logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Nagrody i Odznaczenia

 1. Notatka zawierająca zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów - Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1102 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.
 2. Wniosek o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru - Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1103 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.
 3. Wniosek o nadanie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” - Dz.U. 2018, poz. 2146 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 29 listopada 2018 r.
 4. Wniosek o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości - Dz.U. 2018, poz. 1741 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2018 r.
 5. Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie - Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1102 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.
 6. Wniosek o nadanie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - Dz.U. 2020, poz. 1952 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 listopada 2020 r.
 7. Wniosek o nadanie odznaczenia "Krzyż Wolności i Solidarności" - Dz.U. 2016, poz. 584 (załącznik 1)
 8. Wniosek o nadanie odznaki honorowej im gen. Roweckiego "Grota" - Dz.U. 2011 Nr 72, poz. 386 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2011 r.
 9. Wniosek o nadanie odznaki honorowej PRIMUS IN AGENDO - Dz.U. 2015, poz. 1020 (załącznik 1)
 10. Wniosek o nadanie odznaki honorowej służby kontrterrorystycznej - Dz.U. 2019, poz. 647 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2019 r.
 11. Wniosek o nadanie odznaki honorowej „za zasługi dla energetyki” - Dz.U. 2021, poz. 1539 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2021 r.
 12. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2014, poz. 1708 (załącznik 1, 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 r.
 13. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla samorządu terytorialnego - Dz.U. 2021, poz. 691 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 25 lipca 2015 r.
 14. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla statystyki Rzeczypospolitej Polskiej dla jednostek organizacyjnych, instytucji i organizacji - Dz.U. 2018, poz. 1909 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 października 2018 r.
 15. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla statystyki Rzeczypospolitej Polskiej dla osób fizycznych - Dz.U. 2018, poz. 1909 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 października 2018 r.
 16. Wniosek o nadanie odznaki honorowej „za zasługi dla turystyki” - Dz.U. 2019, poz. 2208 (załącznik 1 i 2) Formularz obowiązuje od dnia 29 listopada 2019 r.
 17. Wniosek o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” - Dz.U. 2017, poz. 1526 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 17 maja 2016 r.
 18. Wniosek o nadanie odznaki honorowej zasłużonego dla bezpieczeństwa w górnictwie - Dz.U. 2013, poz. 1275 (załącznik 1)
 19. Wniosek o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla górnictwa RP” - Dz.U. 2017, poz. 2059 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2001 r.
 20. Wniosek o nadanie odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu - Dz.U. 2017, poz. 1677 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 września 2017 r.
 21. Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia - Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1102 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.
 22. Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej dla nauczyciela akademickiego - Dz.U. 2019, poz. 846 Formularz obowiązuje od dnia 9 maja 2019 r.
 23. Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczyciela akademickiego uczelni służb państwowych - Dz.U. 2021, poz. 1699 Formularz obowiązuje od dnia 30 września 2021 r.
 24. Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw zdrowia - Dz.U. 2019, poz. 1150 Formularz obowiązuje od dnia 20 czerwca 2019 r.
 25. Wniosek o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów - Dz.U. 2019, poz. 976 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 26. Wniosek wykaz o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wyraz "GWIAZDA" za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju - Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1102 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.
 27. Wykaz wniosków o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru - Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1103 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.
 28. Wykaz wniosków o nadanie medalu stulecia odzyskanej niepodległości - Dz.U. 2018, poz. 1741 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2018 r.
 29. Wykaz zawierający zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń - Dz.U. 2011 Nr 186, poz. 1102 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 21 września 2011 r.
 30. Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej "BENE MERITO" za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej - Dz.U. 2009 Nr 189, poz. 1469 (1)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB