logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Organy podatkowe

 1. Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2355 (załącznik 2)
 2. ORD-M - Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (wersja 4) Dz.U. 2019, poz. 2344 (załącznik 12) Wzór obowiązujący od dnia 4 grudnia 2019 r.
 3. Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - Dz.U. 2019, poz. 2344 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 4. UPR-1 - Upoważnienie do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 443 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 5. UPR-2 - Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku  (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 443 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 6. ZAS-DF - Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (wersja 4) Dz.U. 2019, poz. 2344 (załącznik 9) Formularz...
 7. ZAS-DP - Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (wersja 4) Dz.U. 2019, poz. 2344 (załącznik 10) Formularz...
 8. ZAS-HZ - Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (wersja 2) Dz.U. 2019, poz. 2344...
 9. ZAS-HZU - Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (wersja 2) Dz.U. 2019, poz. 2344 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 10. ZAS-P - Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (wersja 4) Dz.U. 2019, poz. 2344 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 11. ZAS-S - Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (wersja 4) Dz.U. 2019, poz. 2344 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 12. ZAS-SC - Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej (wersja 2) Dz.U. 2019, poz. 2344 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 13. ZAS-W - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (wersja 4) Dz.U. 2019, poz. 2344 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 14. ZAS-Z - Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (wersja 5) Dz.U. 2019, poz. 2344 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB