logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Państwowa Agencja Atomistyki

  1. Deklaracja przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego - Dz.U. 2021, poz. 623 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 25 września 2019 r.
  2. Karta ewidencyjna przychodu i rozchodu źródeł promieniotwórczych - (format A3) - Dz.U. 2006 Nr 140, poz. 994 (załącznik 5)
  3. Karta ewidencyjna źródła wysokoaktywnego - Dz.U. 2020, poz. 2300 Formularz obowiązuje od dnia 19 stycznia 2020 r.
  4. Karta zgłoszeniowa / Karta ewidencyjna Centralnego Rejestru Dawek - Dz.U. 2021, poz. 1053 (załącznik 1-2) Formularz obowiązuje od dnia 12 lipca 2021 r.
  5. Raport kwartalny z wykonywania działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego - Dz.U. 2006 Nr 251, poz. 1849 (załącznik 2) 
  6. Raport kwartalny/końcowy z realizacji inwestycji służącej działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego - Dz.U. 2006 Nr 251, poz 1849 (załącznik 3) 
  7. Wniosek o udzielenie dotacji celowej (Państwowa Agencja Atomistyki) - Dz.U. 2006 Nr 251, poz. 1849 (załącznik 1)
  8. Wniosek o udzielenie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego - Dz.U. 2021, poz. 27 Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2021 r.
  9. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego I stopnia - Dz.U. 2021, poz. 1577 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 11 września 2021 r.
  10. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego II stopnia / do spraw zabezpieczeń - Dz.U. 2021, poz. 1577 (załącznik 2-3) Formularz obowiązuje od dnia 11 września 2021 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB