logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

PFRON

 1. DEK-I-0 - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2021, poz. 49 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 2. DEK-I-a - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2021, poz. 49 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 3. DEK-I-b - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2021, poz. 49 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór nie wykonuje...
 4. DEK-II-a - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2021, poz. 49 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 5. DEK-II-b - Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2021, poz. 49 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 6. DEK-II-u - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2021, poz. 49 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.
 7. DEK-I-u - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłat (PFRON) Dz.U. 2021, poz. 49 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r....
 8. DEK-R - Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat (PFRON) Dz.U. 2021, poz. 49 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 9. DEK-W - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U. 2021, poz. 49 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie...
 10. DEK-Z - Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklaracja ewidencyjna  (PFRON) Dz.U. 2021, poz. 49 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 11. INF-1 - Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Dz.U. 2018, poz. 1857 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Formularz nie wykonuje...
 12. INF-1-u - Informacja miesięczna o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz.U. 2018, poz. 1858 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 13. INF-2 - Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Dz.U. 2018, poz. 1857 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 14. INF-D-P - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych Dz.U. 2021, poz. 1 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r....
 15. INF-F wraz z załącznikiem INF-F-P - Półroczna informacja o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o pracodawcach zobowiązanych do tych wpłat - Dz.U. 2005 Nr 214, poz. 1811
 16. Informacja dla wojewody o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (8)
 17. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (7)
 18. Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (3)
 19. INF-U - Informacja o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz.U. 2018, poz. 1858 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 20. INF-W - Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 232 (1)
 21. INF-WZ - Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy - Dz.U. 2011 Nr 44, poz. 232 (2) 
 22. INF-Z - Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - informacja ewidencyjna Dz.U. 2018, poz. 1857 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r....
 23. INF-ZPCh-ZAZ - Zbiorcza informacja półroczna dotycząca wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej Dz.U. 2008, nr 30, poz. 180
 24. Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (4)
 25. Roczna informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (13)
 26. Roczna informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (11)
 27. Roczna informacja dla wojewody o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON - Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (12)
 28. Wn-D - Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Dz.U. 2021, poz. 1 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór nie wykonuje...
 29. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 (2)
 30. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 (1)
 31. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (5)
 32. Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (9)
 33. Wn-KZ - Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Dz.U. 2014, poz. 1987
 34. Wn-O - Wniosek osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej Dz.U. 2018, poz. 2342 Formularz obowiązuje od...
 35. Wn-U-A - Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników Dz.U. 2019, poz. 1218 (załącznik 2)...
 36. Wn-U-G - Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne Dz.U. 2019, poz. 1218 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.
 37. Wn-W - Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Dz.U. 2015, poz. 93 Wzór obowiązuje od dnia 30 czerwca 2014 r.
 38. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (6)
 39. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków - Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 (10)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB