logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych

 1. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - Dz.U. 2010 Nr 121, poz. 810
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis - Dz.U. 2014, poz. 1543 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 listopada 2014 r.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym - Dz.U. 2014, poz. 1543 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 listopada 2014 r.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 312 uwzg. zm. z Dz.U. 2010 Nr 254, poz. 1704 Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2010 r.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2016, poz. 238 Formularz obowiązujący od dnia 11 marca 2016 r.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2010 Nr 254, poz. 1704 Formularz obowiązuje od dnia 14 stycznia 2011 r.
 7. Formularz zgłoszeniowy do aplikacji SHRIMP - Dz.U. 2019, poz. 2520 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 8. Formularz zgłoszeniowy SH1 do aplikacji SHRIMP - Dz.U. 2019, poz. 2520 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 9. Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1571 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.
 10. Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym - Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 3)
 11. Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2017, poz. 120 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r.
 12. Oferta realizacji zadania publicznego / oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a / 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 13. Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 14. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - Dz.U. 2019, poz. 1210 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 15. Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Dz.U. 2019, poz. 1025 Formularz obowiązuje od dnia 4 czerwca 2019 r.
 16. Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rolnictwie (instrukcja w PDF) - Dz.U. 2009 Nr 76, poz. 644 (2)
 17. Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rybołówstwie (instrukcja w PDF) - Dz.U. 2009 Nr 76, poz. 644 (3)
 18. Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej (instrukcja w PDF) - Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 1)
 19. Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc De Minimis (instrukcja w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 76, poz. 644 (1)
 20. Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2017, poz. 120 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r.
 21. Sprawozdanie o udzielonej w ramach notyfikowanego programu pomocowego pomocy regionalnej, której wartość przekracza równowartość 3 mln Euro - Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 2)
 22. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych - Dz.U. 2016, poz. 1871 (załącznik 4)
 23. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 24. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 25. Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 / 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 26. Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2018, poz. 2057 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 27. Upoważnienie do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu
 28. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego - Dz.U. 2018, poz. 2054 Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 29. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dz.U. 2018, poz. 2055 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od 29 października 2018 r.
 30. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - Dz.U. 2018, poz. 2055 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od 29 października 2018 r.
 31. Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat
 32. Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1571 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.
 33. Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych - Dz.U. 2014, poz. 1570 Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.
 34. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1569 Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.
 35. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 1572 Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.
 36. Wniosek o przyznanie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę - Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 445
 37. Wniosek o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu / aktualizację danych użytkownika aplikacji - Dz.U. 2012, poz. 1508
 38. Zaświadczenie o pomocy De Minimis - Dz.U. 2018, poz. 350 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 r.
 39. Zaświadczenie o pomocy De Minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Dz.U. 2018, poz. 350 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB