logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Rejestracja / Likwidacja

Rejestracja firmy, a właściwie sama jej procedura trwa miesiąc czasu! Chyba, że popełnisz błędy przy wypełnianiu lub nie złożysz pełnego kompletu dokumentów. Wtedy ten termin znacznie się wydłuża! Co zrobić, żeby zaoszczędzić nerwy i cenny czas? - Skorzystaj z naszych stron internetowych, na których znajdziesz wszelkie dokumenty pozwalające na zarejestrowanie bądź likwidację Twojej działalności gospodarczej.

 1. CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - WERSJA 1.8.9 Formularz obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 r.
 2. Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem
 3. Kwartalne sprawozdanie o wysokości wpłaty na fundusz likwidacyjny - Dz.U. 2021, poz. 393 Formularz obowiązuje od dnia 22 października 2019 r.
 4. Likwidacja działalności gospodarczej
 5. NIP-2 - Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 13) Dz.U. 2021, poz. 1404 (załącznik 1) Formularz...
 6. NIP-2/A - Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (wersja 6) Formularz obowiązujący od dnia 9 kwietnia 2014 r. Dz.U. 2014, poz. 383 (załącznik 4)
 7. NIP-5/W - Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej (wersja 6)
 8. NIP-7 - Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (wersja 6) Dz.U. 2021, poz. 1404 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2021 r.
 9. Przykładowy projekt regulaminu zakładowej organizacji pracy
 10. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 11. RG-1 - Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub zmianę cech objętych wpisem Dz.U. 2011 Nr 237, poz. 1406
 12. VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (wersja 15) Dz.U. 2021, poz. 1186 Wzór obowiązujący od dnia 1 lipca 2021 r. Formularz VAT-R bez opcji e-wysyłki.
 13. VAT-R/UE - Informacja dotycząca obowiązku podatku w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 14. VAT-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wersja 6) Dz.U. 2020, poz. 430 (załącznik 4) Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 15. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
 16. Zawiadomienie w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB