logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Telekomunikacja / Teleinformatyka

 1. Formularz 00 - Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym - Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.
 2. Formularz 01 - Usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.
 3. Formularz 02 - Detaliczna dzierżawa łączy telekomunikacyjnych - Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 3)
 4. Formularz 02 - Współpraca międzyoperatorska w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.
 5. Formularz 03 - Hurtowa dzierżawa łączy telekomunikacyjnych - Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 4)
 6. Formularz 03 - Współpraca międzyoperatorska w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.
 7. Formularz 04 - Usługi detaliczne świadczone użytkownikom końcowym w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.
 8. Formularz 05 - Usługi dostępu do sieci Internet świadczone użytkownikom końcowym - Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.
 9. Formularz 06 - Usługi wiązane - Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.
 10. Formularz 07 - Hurtowe usługi dostępu do sieci - Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 9)
 11. Formularz 07 - Usługi telefonii VoIP świadczone w publicznej sieci telekomunikacyjnej - Dz.U. 2018, poz. 2315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.
 12. Formularz 09 - Usługi rozpowszechniania i dosyłu programów radiofonicznych lub telewizyjnych - Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 11)
 13. Formularz 11 - Środki techniczne i usługi - Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 13)
 14. Formularz 12 - Abonenci sieci telewizji kablowej - Dz.U. 2014, poz. 1890 (załącznik 14)
 15. Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - Dz.U. 2011 Nr 156, poz. 926 Formularz obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2011 r.
 16. Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - Dz.U. 2019, poz. 809 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 17. Wniosek o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji - Dz.U. 2019, poz. 809 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB