logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

USC

 1. Akt zgonu
 2. Formularz odbioru dowodu osobistego - Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.
 3. Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.
 4. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.
 5. Meldunek o odnalezieniu dokumentu stwierdzającego tożsamość
 6. Odpis skrócony aktu małżeństwa - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 7. Odpis skrócony aktu urodzenia - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 8. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 9. Odpis skrócony aktu zgonu - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 10. Odpis zupełny aktu małżeństwa - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 11. Odpis zupełny aktu urodzenia - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 12. Odpis zupełny aktu zgonu - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 13. Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 14. Podanie o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie urodzenia, małżeństwa lub zgonu
 15. Podanie o uzupełnienie aktu
 16. Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu małżeństwa
 17. Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia
 18. Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu zgonu
 19. Podanie o wydanie skróconego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 20. Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 21. Podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
 22. Podanie o zezwolenie na wpisanie do ksiąg stanu cywilnego
 23. Protokół przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 24) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 24. Protokół przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 20) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 25. Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 23) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 26. Protokół przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 22) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 27. Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 28. Protokół uznania ojcostwa - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 29. Protokół zgłoszenia urodzenia - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 30. Protokół zgłoszenia zgonu - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 21) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 31. Wniosek o ustalenie (odtworzenie) treści aktu małżeństwa
 32. Wniosek o ustalenie (odtworzenie) treści aktu urodzenia
 33. Wniosek o ustalenie (odtworzenie) treści aktu zgonu
 34. Wniosek o wydanie dowodu osobistego - Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.
 35. Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
 36. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 31) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 37. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w akcie stanu cywilnego lub o ich braku, o tym, że księgi stanu cywilnego zaginęły lub uległy zniszczeniu
 38. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 35) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 39. Zaświadczenie o stanie cywilnym - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 34) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 40. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.
 41. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 29, 30) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 42. Zaświadczenie o zgłoszeniu cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - Dz.U. 2019, poz. 400 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r.
 43. Zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - Dz.U. 2019, poz. 400 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r.
 44. Zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 25) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 45. Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa
 46. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 26) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 47. Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego - Dz.U. 2020, poz. 698 (załącznik 27) Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.
 48. Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego - Dz.U. 2020, poz. 31 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 12 stycznia 2020 r.
 49. Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - Dz.U. 2019, poz. 400 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r.
 50. Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - Dz.U. 2019, poz. 400 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB