logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in.: sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług, export i import towarów i usług, zamiana towarów czy usług itp. W momencie złożenia tego druku stajemy się zarejestrowanym podatnikiem VAT i możemy dokonywać odliczeń oraz otrzymywać zwroty. Z pomocą naszych formularzy z pewnością nie popełnicie Państwo żadnych błędów, co mogłoby spowodować wydłużenie terminu np. zwrotu podatku. W połowie września umieściliśmy dla Państwa nowe wzory druków VAT-5/AKC-5 i VAT-Z/AKC-Z.

 1. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT - Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014
 2. VAT-10 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (wersja 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2244 (załącznik 1)
 3. VAT-11 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (wersja 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2244 (załącznik 2)
 4. VAT-12 - Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 837 Wzór obowiązujący od dnia 1 lipca 2018 r.
 5. VAT-13 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (wersja 2) Dz.U. 2019, poz. 883 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 6. VAT-14 - Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (wersja 3).  VAT-14 zawiera...
 7. VAT-21 - Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Dz.U. 2019, poz. 1021 Formularz obowiązuje od...
 8. VAT-22 - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (wersja 3) Dz.U. 2019, poz. 1022 Formularz obowiązuje od...
 9. VAT-23 - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (wersja 3) Dz.U. 2019, poz. 1007 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 10. VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (wersja 1) Dz.U. 2014, poz. 371 Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2014 r.
 11. VAT-27 - Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2269 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki...
 12. VAT-28 - Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D i VAT-28/E (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2303 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 13. VAT-5 - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 14. VAT-5UE - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 15. VAT-7 - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług (wersja 20) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2104 (załącznik 1) Dokument umożliwia wysyłkę...
 16. VAT-7K - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2104 (załącznik 2) Dokument umożliwia wysyłkę...
 17. VAT-8 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (wersja 10) Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2104 (załącznik 4) Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki...
 18. VAT-9M - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (wersja 9) Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2104 (załącznik 5) Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki...
 19. VAT-IM - Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (wersja 5) Dz.U. 2019, poz. 415 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 6 marca 2019 r.
 20. VAT-IM/A - Informacja o dokonanym imporcie towarów (wersja 3) Dz.U. 2019, poz. 415 (załącznik 1b) Formularz obowiązuje od dnia 6 marca 2019 r.
 21. VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (wersja 13) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 1) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
 22. VAT-R/UE - Informacja dotycząca obowiązku podatku w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 23. VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (wersja 4) Dz.U. 2016, poz. 2268 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Dokument umożliwia wysyłkę...
 24. VAT-UEK - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (wersja 4) Dz.U. 2016, poz. 2268 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Plik umożliwia wysyłkę do...
 25. VAT-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wersja 5) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 26. VAT-ZD - Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Dz.U. 2012, poz. 1451
 27. VAT-ZK - Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
 28. VAT-ZT - Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT (wersja 5)
 29. VAT-ZZ - Wniosek o zwrot podatku VAT (wersja 5)
 30. Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund - (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB