logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 12% i 32%) - POLSKI ŁAD 2.0

Kalkulator dotyczy 2022 r. "Polski Ład od 01.07.2022 r." *

Kalkulator służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych w cyklu kwartalnym.

Uwaga: Kalkulator wylicza zaliczkę na podatek według skali 17/32% za miesiące styczeń - maj 2022 r.
W rozliczeniu za miesiąc czerwiec (zaliczka płatna do 20 lipca), jak i kolejne miesiące, kalkulator stosuje już nową skalę podatkową (12/32%), jak również uwzględnia skumulowaną nadpłatę podatku powstałą w poprzednich miesiącach, w związku z obniżeniem skali podatkowej, ze skutkiem od początku roku.


Składka zdrowotna
dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się według skali podatkowej w 2022 r., wyliczana będzie od dochodu. Za styczeń 2022 r., płacimy ją jeszcze w formie zryczałtowanej (nie odliczamy już od dochodu), w pozostałych miesiącach roku: luty-grudzień 2022, obliczamy ją w wysokości 9% od dochodu. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w miesiącach luty-grudzień 2022, kalkulator wskaże wysokość takiej nadpłaty.


Do kwoty dochodu 3 010 zł m-c, zapłacimy składkę zdrowotną w najniższym wymiarze 270,9 zł. Uwaga ! Składka wyliczona od podstawy rocznej nie może być mniejsza niż iloczyn: 9% * liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu * minimalne wynagrodzenie z IV kw. roku ubiegłego.


W przypadku rozliczeń kwartalnych podatnicy wpłacają zaliczki na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, natomiast ta forma opodatkowania nie zwalnia od odprowadzania składki zdrowotnej w cyklu miesięcznym. Kalkulator oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od miesiąca w którym podatnik przekroczył narastająco dochód w wysokości 30 tys. zł. Pamiętajmy jednak, iż składkę zdrowotną opłacamy w cyklach miesięcznych niezależnie od osiąganego dochodu.


Skala podatkowa 2022 po zmianach od 01.07.2022 r.

Podatników PIT uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej w 2022 r. będzie dotyczyć poniższa skala podatkowa:
• podstawa obliczenia podatku do 120.000 zł
- podatek wynosi: 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3.600),
• podstawa obliczenia podatku ponad 120.000 zł

- podatek wynosi: 10.800 zł  + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. 


---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.


AKTUALIZACJA FORMULARZA

Dostępne wzory i formaty do pobrania:
 - wersja Excel
doc_5272-0.xlsx

Zdjęcie formularza:

    Prosimy o zwrócenie uwagi przy jakim druku dokonywana jest płatność i/lub o dokładne sprawdzenie treści wysyłanej wiadomości – treść wiadomości SMS nie powinna zawierać dodatkowych znaków ani spacji.


    Akceptuję Regulamin i przyjmuję do wiadomości, iż zamawiam treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażam zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam, że jestem świadom utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.

  • dodaj do koszyka (cena: 43,05 PLN)


Regulamin sprzedaży

Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB