logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 12% i 32%) - POLSKI ŁAD 2.0

Kalkulator dotyczy 2022 r. "Polski Ład od 01.07.2022 r." *

Kalkulator w pliku MS Excel służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy i składki zdrowotnej w wysokości 9% od dochodu, dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych (skala 12% i 32%) w cyklu miesięcznym.

Kalkulator wylicza zaliczkę na podatek według skali 17/32% za miesiące styczeń - maj 2022 r.
W rozliczeniu za miesiąc czerwiec (zaliczka płatna do 20 lipca), jak i kolejne miesiące, kalkulator stosuje już nową skalę podatkową (12/32%), jak również uwzględnia skumulowaną nadpłatę podatku powstałą w poprzednich miesiącach, w związku z obniżeniem skali podatkowej, ze skutkiem od początku roku.


Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi roczny dochód z działalności gospodarczej stanowiący różnicę między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. W przypadku osiągnięcia miesięcznego dochodu wysokości do 3 010 zł, opłacamy składkę zdrowotną w minimalnej kwocie 270,9 zł/m-c. Im wyższy dochód, tym wiekszy wymiar składki zdrowotnej. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w miesiącach Luty-Grudzień 2022 (taki zakres miesięcy mamy w kalkulatorze), kalkulator wskaże wysokość takiej nadpłaty (za styczeń 2021 r. płacimy skłądkę zdrowotną w formie zryczałtowanej - nie odliczamy jej od podatku).
 Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące.

 
Zaliczka na podatek dochodowy wyliczana jest od miesiąca uzyskania przez podatnika narastająco dochodu wys. powyżej 30 tys. zł. Pamiętajmy jednak, iż składkę zdrowotną płacimy co miesiąc niezależnie od faktu, czy osiągamy dochód czy stratę.

Skala podatkowa 2022 r (po zmianach od 01.07.2022 r.)
Podatników PIT uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej w 2022 r. będzie dotyczyć poniższa skala podatkowa:
• podstawa obliczenia podatku do 120.000 zł
- podatek wynosi: 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3.600 zł),
• podstawa obliczenia podatku ponad 120.000 zł
- podatek wynosi: 10.800 zł  + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. 


---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.


AKTUALIZACJA FORMULARZA

Dostępne wzory i formaty do pobrania:
 - wersja Excel
doc_5273-0.xlsx

Zdjęcie formularza:

    Prosimy o zwrócenie uwagi przy jakim druku dokonywana jest płatność i/lub o dokładne sprawdzenie treści wysyłanej wiadomości – treść wiadomości SMS nie powinna zawierać dodatkowych znaków ani spacji.


    Akceptuję Regulamin i przyjmuję do wiadomości, iż zamawiam treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażam zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam, że jestem świadom utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.

  • dodaj do koszyka (cena: 43,05 PLN)


Regulamin sprzedaży

Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB