logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Zamówienia Publiczne

 1. Druk ZP - 1/NBO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,...
 2. Druk ZP - 1/WR - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,...
 3. Druk ZP - 2/NO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie...
 4. Druk ZP - 2/PN,NBO,ZOC - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie...
 5. Druk ZP-1 - Dz.U. 2010 nr 223 poz. 1458 (10)
 6. Druk ZP-19 - Oferty/oferty wstępne odrzucone
 7. Druk ZP-1/ZODSZ - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, objętego...
 8. Druk ZP-DK - Protokół postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego Dz.U. 2020, poz. 2434 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 9. Druk ZP-DSZ - Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów Dz.U. 2020, poz. 2434 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1...
 10. Druk ZP-NBO - Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Dz.U. 2020, poz. 2434 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 11. Druk ZP-NO - Protokół postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem/sektorowych negocjacji z ogłoszeniem Dz.U. 2020, poz. 2434 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 12. Druk ZP-PI - Protokół postępowania w trybie partnerstwa innowacyjnego Dz.U. 2020, poz. 2434 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 13. Druk ZP-PN - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Dz.U. 2020, poz. 2434 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 14. Druk ZP-PO - Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego Dz.U. 2020, poz. 2434 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 15. Druk ZP-WR - Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Dz.U. 2020, poz. 2434 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 16. Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach - Dz.U. 2020, poz. 2406 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 17. Ogłoszenie o koncesji - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 18. Ogłoszenie o konkursie - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 20. Ogłoszenie o wynikach konkursu - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 21. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 22. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy koncesji - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 23. Ogłoszenie o zamówieniu - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 1) z uwzgl. zm. z Dz.U. 2019, poz. 2469 Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2020 r.
 24. Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o podwykonawstwie - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 2) z uwzgl. zm. z Dz.U. 2019, poz. 2469 Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2020 r.
 25. Ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 27. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 28. Ogłoszenie o zmianie umowy - Dz.U. 2016, poz. 1127 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2016 r.
 29. Ogłoszenie o zmianie umowy koncesji - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 30. Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych - Znowelizowane przepisy ustawy Pzp (2016 r.)
 31. Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych - Znowelizowane przepisy ustawy Pzp (2016 r.)
 32. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - postępowanie dwuetapowe - Znowelizowane przepisy ustawy Pzp (2016 r.)
 33. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - postępowanie jednoetapowe - Znowelizowane przepisy ustawy Pzp (2016 r.)
 34. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Znowelizowane przepisy ustawy Pzp (2016 r.)
 35. Plan postępowań o udzielenie zamówień - Dz.U. 2020, poz. 2362 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 36. Wstępne ogłoszenie informacyjne - Dz.U. 2017, poz. 1017 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 37. ZP-404 - Ogłoszenie o konkursie
 38. ZP-SR - Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach Dz.U. 2016, poz. 2038 Formularz obowiązuje od dnia 30 grudnia 2016 r. Formularz nie wykonuje obliczeń
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB