logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Zatrudnienie

9 lipca Sejm uchwalił ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa nakazuje m.in.: 1) Zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę na czas określony lub czas wykonania określonej pracy. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie możliwe tylko w przypadku uczniów i studentów w wieku od 16 do 26 lat oraz emerytów i rencistów; 2) Agencje i pracodawcy-użytkownicy mogą ustalić między sobą sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika (przysługują mu dwa dni wolne za miesiąc pracy). Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu, należy mu się ekwiwalent pieniężny; 3) Przedsiębiorca nie będzie mógł zatrudnić pracownika tymczasowego, jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dokonał zwolnień grupowych; 4) Ustawa zabezpiecza też przed sytuacją, w której pracownik tymczasowy mógłby zastąpić pracowników strajkujących lub pracownika zwolnionego z przyczyn dotyczących pracodawcy (nie można tego robić do trzech miesięcy od zwolnienia). Poniżej znajdują się wszelkiego rodzaju umowy, oświadczenia i inne formularze związane z zatrudnianiem pracowników.

 1. Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę
 2. Formularz zgłoszeniowy do pracy
 3. Kontrakt menedżerski
 4. Oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem
 5. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
 6. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
 7. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 8. Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie
 9. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę
 10. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 11. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą
 12. Przedwstępna umowa o pracę
 13. Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 14. Rachunek do umowy zlecenie (Rachunek umowa zlecenia) - Wzór zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obliczenia w wersji Ms Excel wykonują się automatycznie.   Zmiany dot. umów zlecenie w 2019 r:.   1. Od początku 2019 r. osoby wykonujące pracę na...
 15. Rozwiązanie stosunku pracy
 16. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 17. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 18. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 19. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 20. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron
 21. Umowa o dzieło - Formularz umowy o dzieło bez rachunku
 22. Umowa o dzieło z rachunkiem
 23. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
 24. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych
 25. Umowa o pracę - (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 26. Umowa o pracę na okres próbny - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 27. Umowa o pracę na zastępstwo
 28. Umowa o pracę nakładczą
 29. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 30. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)
 31. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)
 32. Umowa o szkolenie i konsultacje
 33. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 34. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 35. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
 36. Umowa o zachowaniu poufności
 37. Umowa o zakazie konkurencji
 38. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
 39. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
 40. Umowa Partnerska
 41. Umowa zlecenia (zlecenie) z rachunkiem - Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza  wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 r., dotyczącymi...
 42. Umowa zlecenie
 43. Wyniki badań okresowych (ocena stanu zdrowia i zdolności do pracy)
 44. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 45. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
 46. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
 47. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 48. Załącznik do regulaminu pracy - rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy oraz wykaz stanowisk dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego
 49. Załącznik do regulaminu pracy - terminy dodatkowych dni wolnych od pracy
 50. Załącznik do regulaminu pracy - wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać młodocianych
 51. Załącznik do regulaminu pracy - wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy ich użytkowania
 52. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych
 53. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
 54. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub warunków pracy i płacy
 55. Zlecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
 56. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB